EK lēmums par LAP 2014-2020 apstiprināšanu

2015. gada 13. februāra Komisijas īstenošanas lēmums par Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apstiprināšanu