Inovatīvas ārstnieciskas pārtikas izstrāde malnutrīcijas/disfāgijas slimniekiem, radot jaunu, nacionāli nozīmīgu produktu ar augstu pievienoto vērtību

Vadošais partneris: SIA KEEFA

 

Sadarbības partneri: Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas tehnoloģijas fakultāte, Rīgas Stradiņa universitāte, Latvijas Diētas ārstu asociācija, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR, ZS “Vizbuļi”, ZS “Žubītes”, ZS “Kurpnieki”, SIA “Lejasvagaļu dārzs”, ZS “Mazie gavari”, ZS “Bites”, ZS “Kraukļi”, ZS “Griezes”

 

Projekta mērķis: Izstrādāt malnutrīcijas/disfāgijas pacientiem domātus inovatīvus pieejamus ārstnieciskās pārtikas produktu (-us), kuru ražošana ir balstīta uz Latvijas zinātnieku veiktajiem pētījumiem, Latvijā izaudzētām lauksaimniecības produkcijas izejvielām, vietējo produkcijas pārstrādi un gatavā produkta ražošanu.

 

Projekta izpildes termiņi: 01.04.2018 - 31.12.2021.

 

Projekta rezultāts: