Inovatīvas dehidratācijas tehnoloģijas pielietojuma izpēte sapropeļa ieguvē, uz sapropeļa bāzes veidotu produktu izmantošanas iespējas augkopībā...

Projekts “Inovatīvas dehidratācijas tehnoloģijas pielietojuma izpēte sapropeļa ieguvē, uz sapropeļa bāzes veidotu produktu izmantošanas iespējas augkopībā un lopkopībā”

 

 

Vadošais partneris: Latvijas Lauksaimniecības Universitāte

 

Sadarbības partneri: Agroresursu un ekonomikas institūts, SIA "Ainava GG", SIA "Ogres piens", SIA "Dagdas aita", SIA Stādu audzētava “Dimzas”, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome, Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija, Stādu audzētāju biedrība.

 

Projekta mērķis: Izpētīt un izstrādāt energoefektīvas un ekonomiski pamatotas sapropeļa ieguves (dehidratēšanas) tehnoloģijas Latvijas apstākļos un izvērtēt sapropeļa kā bioloģiski aktīvas piedevas un augsnes mēslošanas līdzekļa izmantošanas piemērotību lauksaimniecības nozarēs. 

 

Projekta izpildes termiņi: 01.04.2018 - 31.03.2023.

 

Projekta rezultāts: