Jaunas tehnoloģijas izstrāde augu mēslošanas līdzekļu ražošanai no biogāzes ražotnes fermentācijas atliekām...

Projekts “Jaunas tehnoloģijas izstrāde augu mēslošanas līdzekļu ražošanai no biogāzes ražotnes fermentācijas atliekām - digestāta un šķeldas koģenerācijas atliekām - koksnes pelniem.”

 

Vadošais partneris: Latvijas Lauksaimniecības Universitāte

 

Sadarbības partneri: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, AS "ZIEDI JP", SIA “Fortum Latvia”, SIA “Pampāļi”, ZS “Irbenes”, Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava”, SIA “Latvi Dan Agro”, SIA “MC BIO”, SIA “Dobeles Eko”

 

Projekta mērķis: Izstrādāt jaunas tehnoloģijas, lai ražotu augsnes auglību uzlabojošus produktus (mēslošanas līdzekļus) ar augstu pievienoto vērtību no ražošanas blakusproduktiem – digestātiem un koksnes pelniem. 

 

Projekta izpildes termiņi: 01.10.2019. – 31.10.2022.

 

Projekta rezultāts: