Projekts “Jaunas tehnoloģijas un ekonomiski pamatoti risinājumi vietējās lopbarības ražošanai cūkkopībai:

Projekts “Jaunas tehnoloģijas un ekonomiski pamatoti risinājumi vietējās lopbarības ražošanai cūkkopībai: ģenētiski nemodificetas sojas un jaunu lopbarības miežu šķirņu audzēšana Latvijā”

 

Vadošais partneris: Agroresursu un ekonomikas institūts

 

Sadarbības partneri: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Saldus rajona Zaņas pagasta zemnieku saimniecība “Rubuļi”, Vārves pagasta zemnieku saimniecība “Stepnieki-II”, Grundzāles pagasta zemnieka Saimniecība “Jaunkalējiņi”, Zirņu pagasta zemnieku saimniecība “Bebri”, SIA “BioGus”, SIA “Latgales Lauksaimniecības zinātnes centrs”, SIA “Latgales lauksaimniecības zinātnes centrs”, SIA “AKPC”, SIA “EDO Consult”, SIA “Kviešu putni”, Biedrība “Zemnieku Saeima”, K/s Latvijas Cūku audzētāju asociācija

 

Projekta mērķis: iesaistot plašu starpnozaru ekspertu loku, rast jaunus eksperimentālā pieredzē un ekonomikā analīzē balstītus risinājumus, lai sekmētu uzņēmumu spēju efektīvāk audzēt vietējās lopbarības izejvielas, paplašinātu Latvijas augkopības tirgus daļu, aizstājot importētās/sintētiskās lopbarības izejvielas ar vietējās izcelsmes produktiem, un rastu efektīvākus lopbarības ražošanas risinājumus cūkkopības nozares konkurētspējai.

 

Projekta izpildes termiņi: 01.02.2018 - 30.09.2021.

 

Projekta rezultāts: