Aptauja apmācību programmai ES Kokmateriālu regulas ieviešanā

Lai izveidotu apmācību programmu, kas palīdzētu uzņēmumiem izpildīt ES Kokmateriālu regulas prasības attiecībā uz likumības pārbaudes sistēmām, SIA “NEPCon” aicina piedalīties 4 minūšu ilgā aptaujā.

 

Lai piedalītos aptaujā, lūdzu, spiest šeit. Piedalīšanās aptaujā sniedz iespēju reģistrēties bezmaksas dalībai vienas dienas seminārā, kuru vadīs pieredzējuši meža nozares tiesību eksperti. Aptauju organizē SIA “NEPCon”, kurš veido apmācību programmu maziem un vidējiem uzņēmumiem ES LIFE projekta ietvaros. Šī projekta mērķis ir nodrošināt ES Kokmateriālu regulas efektīvu ieviešanu mazos un vidējos uzņēmumos Eiropas Savienībā.

 

Projekta laikā paredzēts, ka meža nozares tiesību eksperti izstrādās vairāk kā 40 nacionālos riska novērtējumus, kuros būs iekļauta detalizēta informācija par riskiem kokmateriālus eksportējošās valstīs. Papildus tiks sagatavoti lietotājiem draudzīgi palīgmateriāli riska novērtējumu datu izmantošanai, labākai ES Kokmateriālu regulas prasību izpratnei un likumības pārbaudes sistēmu izveidošanai. Par augstākminēto tiesību eksperti pastāstīs apmācību semināra laikā, kurā tiks sniegts atbalsts likumības pārbaužu sistēmu izveidei uzņēmumos.

 

Projekta organizētās apmācības un tehniskais atbalsts bez maksas būs pieejams 2017. gadā 12 ES dalībvalstīs – Beļģijā, Dānijā, Igaunijā, Vācijā, Latvijā, Lietuvā, Nīderlandē, Polijā, Portugālē, Rumānijā, Ungārijā un Spānijā.

 

Sīkākai informācijai sazināties ar SIA “NEPCon”, Dorte R.Ballermann – drb@nepcon.org

 

Informāciju sagatavoja: Selva Šulce, tālr. 67210366, Valsts meža dienesta preses sekretāre
Sīkāka informācija: Stella Boķe, tālr. 67229106, Valsts meža dienesta vecākā eksperte

  • Publicēts:
    12.07.2016

Nozares iestādes

Darba plāns

  • Novada Garša
  • ZM klientu apkalpošanas centrs
  • valsts ir internetā