ES Kokmateriālu regulas Ziemeļvalstu – Baltijas valstu kompetentās iestādes šogad tikās Latvijā

ES Kokmateriālu regulas Ziemeļvalstu – Baltijas valstu kompetentās iestādes šogad tikās Latvijā

Šogad, no 3. līdz 5. jūlijam, bija Valsts meža dienesta kārta rīkot ikgadējo Eiropas Savienības Kokmateriālu regulas (turpmāk – Regula) Ziemeļvalstu – Baltijas valstu kompetento iestāžu darba semināru, piedaloties kopā 16 pārstāvjiem no Islandes, Dānijas, Norvēģijas, Zviedrijas, Somijas, Igaunijas, Latvijas un Lietuvas.
 

Ziemeļvalstu kompetento iestāžu grupa pirmo reizi tikās 2013. gadā Kopenhāgenā, 2015. gadā tai pievienojās Latvija un Igaunija, bet šogad arī Lietuva. Ziemeļvalstu – Baltijas valstu grupas un sanāksmju mērķis ir nodrošināt gan pēc iespējas vienlīdzīgāku, gan efektīvāku Regulas uzraudzību. Šīs tikšanās ir arī kā papildu vieta, kur mācīties vienam no otra, koordinēt darbību, dalīties ar informāciju un pārrunāt jaunākos problemātiskos pārbaužu gadījumus un Regulas piemērošanas jautājumus. Tādu, kompetentajām iestādēm tiekoties, vienmēr ir gana, un ne vienmēr ir risināmi attālināti. Daudzi tirgus dalībnieki, kā arī piegādātāji no trešajām valstīm, Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs ir vieni un tie paši vai saistīti savā starpā, kas ir papildu priekšnosacījums šai sadarbībai. Grupas ietvaros notiek arī kopīgas pārbaudes, kurās divu vai vairāku valstu kompetento iestāžu pārstāvji dodas pie viena tirgus dalībnieka.
 

Kā piemēru kopīgajiem meklējumiem, kā uzlabot Regulas uzraudzību, var minēt 2016. gadā uzsākto “Ķīnas projektu”, pārbaudot tirgus dalībniekus, kuri importē vienus un tos pašus produktus no vieniem un tiem pašiem piegādātājiem Ķīnā. Projekts atklāja gan pozitīvus, gan negatīvus faktus saistībā ar kokmateriālu piegādes ķēdēm un importu no Ķīnas.
 

VMD sadarbojas arī ar citu Eiropas Savienības (turpmāk – ES) dalībvalstu kompetentajām iestādēm, piemēram, Lielbritānijas, Vācijas, Nīderlandes, Čehijas u.c. Ņemot vērā Regulas un kokmateriālu piegādes ķēžu sarežģītību, kā arī ievērojamo nelegālas mežistrādes apjomu pasaulē un aizvien pieaugošo lomu organizētājā noziedzībā, sadarbība gan ES kompetento iestāžu starpā, gan ar trešajām valstīm ir ļoti nepieciešama.
 

Informācijai: ES Kokmateriālu regula visās ES dalībvalstīs stājās spēkā 2013. gada martā. Regula aizliedz laist ES tirgū nelikumīgi iegūtus kokmateriālus un koka izstrādājumus (tostarp, piemēram, papīru un mēbeles) un uzliek par pienākumu ikvienam tirgus dalībniekam, kurš pirmo reizi laiž kokmateriālus vai koka izstrādājumus tirgū, pārliecināties, vai koksnes izcelsme ir bijusi legāla. Regulas mērķis ir mazināt nelikumīgi iegūtu kokmateriālu nonākšanu ES tirgū, tādējādi cīnoties ar nelegālu mežu izciršanu visā pasaulē. Sīkāka informācija par Regulu pieejama Valsts meža dienesta mājaslapā.

 

Informāciju sagatavoja Stella Boķe, tālr. 26559802, VMD Kontroles un uzraudzības daļas vecākā eksperte

 

  • Publicēts:
    02.08.2017

Nozares iestādes

Darba plāns

  • Novada Garša
  • ZM klientu apkalpošanas centrs
  • valsts ir internetā