Meža attīstības fonds līdz 17.janvārim pieņem iesniegumus AS „Latvijas valsts meži” dāvinājumu (ziedojumu) saņemšanai vides,izglītības un zinātnes veicināšanas jomās

Dāvinājuma (ziedojuma) mērķis ir atbalstīt:

Meža nozares profesionālās izglītības attīstību;

Meža nozares augstākās izglītības attīstību;

Meža nozares attīstībai nepieciešamie zinātniskie pētījumus;

Sabiedrības informēšanas un meža īpašnieku izglītošanas un apmācības programmas;

Skolu jaunatnes un interešu pulciņu izglītības programmas.

Iesniegumus vides, izglītības un zinātnes veicināšanas jomās aicinām iesniegt Meža attīstības fondā, Republikas laukums 2, Rīgā, LV-1981, 1111 kab., ar norādi – „Mērķziedojumam no LVM”, kā arī nosūtīt uz e-pasta adresi: maf@zm.gov.lv.

AS „Latvijas valsts meži” ir saistošs likums „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu”, līdz ar to dāvinot (ziedojot) jāievēro iepriekš minētajā likumā noteikta kārtība. Iespējamā dāvinājuma (ziedojuma) saņemšanai jāiesniedz:

1) motivēts iesniegums, atbilstošs normatīvo aktu prasībām (likums „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu”; likums „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”; likums „Dokumentu juridiskā spēka likums”)

Ziedojuma (dāvinājuma) iesnieguma pieteikuma forma pieejama šeit.

2) detalizēta dāvinājuma (ziedojuma) izlietojuma tāme (datēta, parakstīta).

3) Finanšu ministrijas lēmums par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu Jūsu projektu pārstāvošajai organizācijai.

4) informācija par iepriekš noslēgtajiem dāvinājuma (ziedojuma) līgumiem ar LVM, to izpildi.

Tie iesniegumi, kuri AS „Latvijas valsts meži” un Zemkopības ministrijā iesniegti līdz 2013.gada 27.decembrim un atbilst administratīvajiem kritērijiem, nav atkārtoti jāiesniedz.

  • Publicēts:
    27.12.2013

Nozares iestādes

Darba plāns

  • Novada Garša
  • ZM klientu apkalpošanas centrs
  • valsts ir internetā