Meža attīstības fonds līdz 2015. gada 26. janvārim pieņem iesniegumus AS „Latvijas valsts meži” (LVM) dāvinājumu (ziedojumu) saņemšanai

Dāvinājuma (ziedojuma) mērķis ir atbalstīt šādas mērķziedojuma jomas:

 • Meža nozares profesionālās izglītības attīstību;
 • Meža nozares augstākās izglītības attīstību;
 • Meža nozares attīstībai nepieciešamie zinātniskie pētījumus;
 • Sabiedrības informēšanas un meža īpašnieku izglītošanas un apmācības programmas;
 • Skolu jaunatnes un interešu pulciņu izglītības programmas.

 

Iesniegumus aicinām iesniegt Meža attīstības fondā, Republikas laukums 2, Rīgā, LV-1981, 1111 kab., ar norādi – „Mērķziedojumam no LVM”, kā arī nosūtīt uz e-pasta adresi: maf@zm.gov.lv .

 

Projektu iesniegumi tiks vērtēti saskaņā ar MAF padomes apstiprinātajiem vērtēšanas kritērijiem: projekta atbilstība mērķziedojuma jomām, projekta aktualitāti un to, kā projekta rezultāti ietekmēs attiecīgās mērķziedojuma jomas, meža nozares attīstību ilgtermiņā un pozitīvas sabiedriskās domas veidošanu par mērķziedojuma jomu un meža nozari kopumā. Tiks vērtēta projekta iesniedzēju pieredze un spēja kvalitatīvi īstenot pieteikto projektu un sasniegt plānotos rezultātus, kā arī projekta tāmes pārskatāmība un izmaksu atbilstība un samērojamība ar plānotajiem rezultātiem.

 

Iespējamā dāvinājuma (ziedojuma) saņemšanai jāiesniedz:

 1. motivēts iesniegums, atbilstošs normatīvo aktu prasībām[1]

Ziedojuma (dāvinājuma) iesnieguma pieteikuma forma pieejama saitē: http://www.lvm.lv/par-mums/sociala-atbildiba/ziedojumi/ziedojumu-politika

2) detalizēta dāvinājuma (ziedojuma) izlietojuma tāme (datēta, parakstīta).

3) Finanšu ministrijas lēmums par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu Jūsu projektu pārstāvošajai organizācijai.

4) informācija par iepriekš noslēgtajiem dāvinājuma (ziedojuma) līgumiem ar LVM, to izpildi.

 

Tie iesniegumi, kuri AS „Latvijas valsts meži” un Zemkopības ministrijā iesniegti līdz 2015.gada 7.janvārim un atbilst administratīvajiem kritērijiem, nav atkārtoti jāiesniedz.

 

 

 

[1] likums „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu”;

likums „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”;

likums „Dokumentu juridiskā spēka likums”.

 

 • Publicēts:
  12.01.2015

Nozares iestādes

Darba plāns

 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • valsts ir internetā