Meža departamenta eksperti gatavojas Apvienoto Nāciju Meža forumam

Apvienoto Nāciju Meža forums (UNFF) ir augsta līmeņa politikas forums meža nozarē, kas dibināts 2000. gadā. Tā ir ANO ECOSOC organizācijas apakšvienība. Foruma galvenais mērķis ir sekmēt visu meža tipu apsaimniekošanu, saglabāšanu un ilgtspējīgu attīstību. Foruma 11. sesija notiks ASV, Ņujorkā, šā gada 4.-15. maijā.

 

UNFF ir arī viens no galvenajiem Zemkopības ministrijas kompetences sfērā esošajiem jautājumiem prezidentūras laikā. Šajā sesijā plānots pārskatīt foruma līdzšinējo efektivitāti un lemt par tā nākotni. Meža departamenta ekspertu komanda, pildot prezidējošās valsts pārstāvju pienākumus, patlaban strādā pie ES nostājas koordinēšanas. Forumā Latviju pārstāvēs Meža departamenta direktors Arvīds Ozols un direktora vietniece Ilze Silamiķele.

 

Minētie departamenta pārstāvji no 12. līdz 16. janvārim apmeklēja Ņujorku, ASV, kur norisinājās īpaši izveidotas ekspertu grupas otrā tikšanās par starptautisko vienošanos attiecībā uz mežiem.
 

 

Semināra mērķis bija pārskatīt starptautiskās vienošanās par mežiem (būtībā foruma) veiktspēju un efektivitāti, pamatojoties uz ieinteresēto pušu sagatavoto ziņojumu. Tāpat tikšanās laika tika diskutēts par funkcionāla mežsaimniecības instrumenta izveidi; meža ilgtspējīgas pārvaldības īstenošanu un finansēšanu; UNFF sekretariāta lomu un funkcijām, kā arī par sadarbības partnerību meža jomā un dažādu starptautisko un reģionālo organizāciju iesaisti procesā.

 

Savukārt februāra sākumā Arvīds Ozols devās komandējumā uz Šveici, kur, vairākām valstīm uzņemoties organizatorisko iniciatīvu, notika kārtējais sagatavošanās seminārs foruma veiksmīgai norisei. Semināra tēma – mežu pārvaldība mainīgas ainavas apstākļos.

 

Papildus informācija par aizvadītajiem pasākumiem un gaidāmo UNFF 11. sesiju atrodama interneta vietnē.

  • Publicēts:
    10.02.2015

Nozares iestādes

Darba plāns

  • Novada Garša
  • ZM klientu apkalpošanas centrs
  • valsts ir internetā