Seminārā par starptautisko saistību efektivitāti attiecībā uz mežiem pārstāvēta arī Latvija

No 29.-31. oktobrim Pekinā, Ķīnā norisinājās Apvienoto Nāciju Meža Foruma (UNFF) starpsesiju aktivitāte - seminārs „Starptautisko saistību efektivitāte attiecībā uz mežiem un virzība pēc 2015. gada”.

Semināru apmeklēja vairāk nekā 100 amatpersonu un ekspertu no 46 pasaules valstīm un 15 starptautiskām organizācijām To vidū bija arī Latvijas pārstāvis - Zemkopības ministrijas Meža departamenta direktors Arvīds Ozols. Latvijas pārstāvniecība bija sevišķi svarīga, jo tika iegūta vērtīga informācija, kas noderēs gatavojoties Latvijas prezidentūrai ES Padomē, kā arī, lai gūts priekšstats par aktuālo meža nozares jautājumu starptautisko virzību.

Semināra mērķis bija izskatīt un apsvērt iespējas jaunajam konceptam par starptautisko saistību efektivitāti (turpmāk tekstā IAF) attiecībā uz mežiem pēc 2015. gada, balstoties uz pašreizējā regulējuma stiprajām un vājajām pusēm. Seminārs uzskatāms par svarīgu sagatavošanās posma pasākumu veiksmīgai UNFF norisei 2015. gada 4.-15. maijā Ņujorkā, kur jau par attiecīgo jomu būs jāpieņem svarīgi lēmumi.

Pasākuma atklāšanas daļā augstas amatpersonas no Ķīnas Tautas Republikas Valsts mežu pārvaldes un UNFF vadības savās runās uzsvēra, ka lielākais izaicinājums starptautisko saistību veidošanai laika posmam pēc 2015. gada ir meža politikas pārvaldes sistēmu uzlabošana, iekļaujot nacionālo un starptautisko pieeju mijiedarbību.

Semināra trijās dienās dalībniekiem tika piedāvāts uzklausīt prezentācijas, ziņojumus un piedalīties diskusijās par dažādām tēmām, kā, piemēram, stratēģiskais plāns IAF attīstībai; IAF izvērtēšana un nākotnes iespējas; reģionālie procesi un partnerattiecības; zemu izmaksu un augstas kvalitātes darbības, kas veicamas tuvāko 2-3 gadu laika periodā; atbalsta procesa uzlabošana u.c.

Nākamā starpsesiju aktivitāte par šo tēmu plānota Ņujorkā, ASV, 2015. gada 12.-16. janvārī, kur valstu un organizāciju pārstāvji tiksies īpaši šim gadījumam izveidotas ekspertu grupas sanāksmē.
Papildus informācija par aizvadīto semināru un tā gala ziņojums atrodams pasākuma mājas lapā.

  • Publicēts:
    10.11.2014

Nozares iestādes

Darba plāns

  • Novada Garša
  • ZM klientu apkalpošanas centrs
  • valsts ir internetā
  • Lauksaimniecības skaitīšana 2020