Sabiedriskās institūcijas

LR Zemkopības ministrija
Republikas laukums 2, Rīga, LV 1981
Tālr.: +371 67027107. Fakss: +371 67027512
E-pasts: pasts@zm.gov.lv
www.zm.gov.lv
 
Meža departaments 
Republikas laukums 2, Rīga, LV 1981
Tālr.: +371 67027201
E-pasts: arvids.ozols@zm.gov.lv
www.zm.gov.lv
 

 

Valsts meža dienests
13. janvāra iela 15, Rīga, LV 1932
E-pasts: pasts@vmd.gov.lv
www.vmd.gov.lv
 

 

A/s „Latvijas valsts meži”
Vaiņodes iela 1, Rīga, LV 1004
Tālr.: +371 67610015    
E-pasts: lvm@lvm.lv
www.lvm.lv
 

 

SIA „Rīgas meži”
O. Vācieša 6, k-1, Rīga, LV 1004
Tālr.: +371 67415710
E-pasts:  rigasmezi@riga.lv
www.rigasmezi.lv

 

Latvijas Meža īpašnieku un apsaimniekotāju konfederācija
Vīlandes iela 1-13, Rīga, LV 1010
Tālr.: +371 25414008
E-pasts: konfederacija@hs.lv
 

 

Latvijas Meža īpašnieku biedrība
Republikas laukums: 2-508, Rīga, LV 1981
Tālr.: +371 29104286
E-pasts: info@mezaipasnieki.lv
www.mezaipasnieki.lv
 

 

Latvijas Koksnes kvalitātes ekspertu savienība
Dzērbenes iela 27-219, Rīga, LV 1006
Tālr.: +371 29422052
E-pasts: lkkes@lkkes.lv
www.lkkes.lv
 

 

Latvijas Kokmateriālu pārdevēju biedrība
Skaistkalnes iela 1, Rīga, LV 1004
Tālr.: +371 67067369

 

Stādu audzētāju biedrība
Republikas laukums 2 – 525, Rīga, LV 1010
Tālr.: +371 26680957
E-pasts: stadi@inbox.lv
www.stadi.lv
 

 

Latvijas Meža nozaru arodbiedrība
Bruņinieku iela 29/31, Rīga, LV 1001
Tālr.: +371 26411839 
E-pasts: lmnasim@lmna.lv
 

 

Latvijas Mežu sertifikācijas padome
Kuģu iela 11 - 4, Rīga, LV 1048
Tālr.: +371 29435588  
E-pasts: birojs@lmsp.lv, info@lmsp.lv
www.lmsp.lv
 

 

Latvijas Mednieku asociācija
Matīsa iela 8, Rīga, LV 1001
Tālr.: +371 29419996 
E-pasts: latma@latma.lv

 

Latvijas Mednieku savienība
“Āvaidi”, Straupes pagasts, Pārgaujas novads, LV 4152
Tālr.: +371 29134657
E-pasts: info@lms.org.lv
www.lms.org.lv

 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte Meža fakultāte
Akadēmijas iela 11, Jelgava, LV 3001
Tālr.: +371 22012770 
E-pasts: linards.sisenis@llu.lv
www.mf.llu.lv
 

 

Ogres tehnikums
Aizupes, Tīnūžu pagasts
Ogres novads, Ogre, LV 5001
Tālr. +371 29451510
E-pasts: ilze.brante@ovt.lv
www.ovt.lv
 

 

Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava”
Rīgas iela 111, Salaspils, Salaspils novads, LV 2169
Tālr.: +371 67942555
E-pasts: inst@silava.lv
www.silava.lv
 

 

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
Dzērbenes iela 27, Rīga, LV 1006
Tālr.: +371 67553063. Fakss: +371 67550635
E-pasts: koks@edi.lv
www.kki.lv
 

 

Pasaules Dabas Fonds
Elizabetes iela 8-4, Rīga, LV 1010
Tālr.: +371 67505640
E-pasts: info@pdf.lv
www.pdf.lv
 

 

Latvijas Dabas fonds
Blaumaņu iela 32-8, Rīga, LV 1011
Tālr.: +371 67830999
E-pasts: ldf@ldf.lv
www.ldf.lv
 

 

Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Skolas iela 3, Rīga, LV 1010
Tālr.: +371 67221580
E-pasts: putni@lob.lv
www.lob.lv
 

 

Biedrība „Zaļās mājas”
Skaistkalnes iela 1, Rīga, LV-1004
E-pasts: info@zalasmajas.lv
www.zalasmajas.lv
 

 

Latvijas Meža darbinieku biedrība
„Saldenieki”, Novadnieku pagasts
Saldus novads, LV 3801
Tālr.: +371 29498486
 

 

Biedrība „Latvijas Kokrūpniecības federācija”
Skaistkalnes iela 1, Rīga, LV 1004
Tālr.: +371 67067371
E-pasts: office@latvianwood.lv
www.latvianwood.lv
 

 

Asociācija „Latvijas Koks”
Skaistkalnes 1, Rīga, LV 1004
Tālr.: +371 22015715
E-pasts: arturs.bukonts@latvianwood.lv
 

 

Latvijas Kokapstrādes uzņēmēju un eksportētāju asociācija
Skaistkalnes 1, Rīga, LV 1004
Tālr.: +371 22015715
E-pasts: arturs.bukonts@latvianwood.lv
 

 

Asociācija „Latvijas Mēbeles”
Skaistkalnes 1, Rīga, LV 1004
Tālr.: +371 26594141
E-pasts: ieva.erele@latvianwood.lv
 

 

Latvijas Kokmateriālu ražotāju un tirgotāju asociācija
Skaistkalnes 1, Rīga, LV 1004
Tālr.: +371 67067369
E-pasts: kristaps.klauss@latvianwood.lv
 

 

Latvijas Mežizstrādātāju savienība
Skaistkalnes 1, Rīga, LV 1004
Tālr.: +371 67065951
E-pasts: andrejs.cunskis@latvianwood.lv

 

Latvijas Neatkarīgo mežizstrādātāju asociācija
Skaistkalnes iela 1, Rīga, Latvija, LV-1004
Tālr.: +371 22015715
E-pasts: arturs.bukonts@latvianwood.lv
 

 

Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts
Dobeles iela 41, Jelgava, LV 3001
Tālr.: +371 63010605
E-pasts: meka@e-koks.lv
www.e-koks.lv
 

 

„Latvijas Biomasas asociācija”
Skaistkalnes iela 1, Rīga, Latvija, LV-1004
Tālr.: +371 29929922
E-pasts: didzis.palejs@latbio.lv
 

 

Latvijas Koka būvniecības klasteris
Skaistkalnes 1, Rīga, Latvija, LV-1004
Tālr.: +371 25908122
E-pasts: kristaps@woodhouses.lv