Konkursa „Mūsu mazais pārgājiens 2019” laureāti

Jau par tradīciju kļuvušajā konkursā „Mūsu mazais pārgājiens” piedalījās Latvijas vispārizglītojošo un profesionālo skolu skolēni, kā arī interešu izglītības pulciņi, kuri veica izpēti par bērzu. Konkursa moto – Kas kaitēja man dzīvot, diža meža maliņā.

 

Lai piedalītos konkursā, bija jāveic literatūras un informācijas avotu izpēte par bērzu Latvijā un pasaulē. Tāpat jādodas izpētes pārgājienā vai ekskursijā un jāsagatavo radošs izpētes darbs – pārgājiena vai ekskursijas apraksts brīvā stāstījumā, esejas vai citā literārā formā par interesantiem novērojumiem un atklājumiem, papildinot aprakstu ar stāstnieku liecībām un vizuālo informāciju (zīmējumiem, kartēm, fotoattēliem u.c.).

 

Konkursa komisija, kurā bija pārstāvji no Valsts izglītības satura centra, Zemkopības ministrijas, AS “Latvijas valsts meži”, Latvijas Kokrūpniecības federācijas un AS “Latvijas Finieris” un publicists Ēriks Hānbergs, pateicas visiem konkursa dalībniekiem par dalību konkursā un skolotājiem par spēju mudināt ieraudzīt un izzināt. 

 

Konkursa komisijas priekšsēdētājs, publicists Ēriks Hānbergs: 
“Konkurss joprojām, jau trīspadsmito gadu, turas ieinteresētā spraigumā. 
Piedalās skolas, klases, pulciņi, interešu kopas.
Iepriecina pārgājienos un izbraukumos redzētā un dzirdētā atstāstu žanriskā daudzveidība, fotosižeti, zīmējumi un lietišķības. 
Paldies visiem skolotājiem, skolu vadītājiem, pulciņu un interešu kopu koordinatoriem par rosinājumiem iesaistīties konkursā. 
Patīkami, ka interese par mežu, mežsaimniecību un kokapstrādi neatslābst, bet rosina vēl vispusīgāk un padziļinātāk turpināt lūkojumus.”

 

Konkursa komisija noteica uzvarētājus 
(vietu secība tiks paziņota apbalvošanas pasākuma laikā)

 

Uzvarētāji 1.-4. klašu grupā:
Riebiņu vidusskolas 2., 3.a un 3.b klase
Valmieras Pārgaujas sākumskolas 4.b klase
Vecumnieku vidusskolas 4.a klase
Atzinība:
Mālpils novada vidusskolas 3.a klase
Valmieras Gaujas krasta vidusskola-attīstības centra 4. klase 

 

Uzvarētāji 5.-9. klašu grupā:
Jersikas pamatskolas 5. klase
Jersikas pamatskolas 9. klase
Laurenču sākumskolas 6.a klase
Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas 7. klase
Atzinība:
Madonas Valsts ģimnāzija 8.b klase
Aizupes pamatskolas 6.a klase
Madlienas vidusskolas 6. klase

 

Uzvarētāji 10.-12. klašu grupā:
Ciblas vidusskolas 10. klase
Varakļānu vidusskolas 11. klase

 

Uzvarētāji interešu izglītības pulciņu un mazpulku grupā:
Carnikavas mazpulks
Raunas vidusskolas Drustu struktūrvienības Vides pulciņš (5.-7. klase) 
Robežnieku pamatskolas Eko klubs “Aka”
Atzinība:
Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas vizuālās mākslas pulciņš (5.-6. klase)
Rīgas 1.Kristīgā pamatskolas Vides zinību pulciņa 2. klase
Smiltenes novada speciālās pamatskola 5. 6. 9. klases skolēni

 

1.-3.vietas ieguvēji aicināti uz noslēguma pasākumu š.g. 14. novembrī plkst. 11.00 Latvijas Valsts mežzinātnes institūtā “Silava”. 

 

Atzinību ieguvušie dalībnieki saņems specbalvas. Visi konkursa dalībnieki saņems balviņas.
Šogad konkurss „Mūsu mazais pārgājiens” notika jau trīspadsmito reizi. Iepriekšējos gados konkursa dalībnieki apzināja koka mūsdienīgos un daudzfunkcionālos izmantošanas veidus.

 

 

Nolikums konkursam "Mūsu mazais pārgājiens - 2019"