2018.gads

 

2018.gada 13. jūlijā Rēzeknes novada Gaigalavas pagasta kultūras namā notika Zemkopības ministrijas organizētā diskusija par meža nozares aktuālajiem jautājumiem. Diskusijas laikā runāja par Lauku attīstības programmas ieguldījumu meža produktivitātes palielināšanā, par dabas katastrofas sekām mežsaimniecībā, kā arī meža nozares attīstības perspektīvu un devumu valsts tautsaimniecībai nākotnē.