Meža nozares reģionālā konference 2015

2015. gada 26.novembrī Zemkopības ministrija sadarbībā ar SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Valsts Lauku tīkla aktivitāšu ietvaros organizēja Meža nozares konferenci.


Konferences atklāšanā zemkopības ministrs Jānis Dūklavs uzsvēra: “Jau šodien varam būt lepni par meža nozares būtisku ieguldījumu Latvijas tautsaimniecības attīstībā. Meža nozares devums Latvijas iekšzemes kopproduktā ir 5,2 procenti, savukārt Latvijas eksporta kopapjomā meža nozares produkcija ir 19 procentu vērtībā, turklāt pagājušajā gadā mūsu meža nozares produkcija eksportēta gandrīz divu miljardu eiro vērtībā,”.


Zemkopības ministrijas Meža departamenta direktors Arvīds Ozols klātesošos konferencē informēja par valdības nesen apstiprinātājām Meža un saistīto nozaru pamatnostādnēm 2015.-2020. gadam.

Prezentācija ŠEIT

Valsts meža dienesta (VMD) ģenerāldirektors Andis Krēsliņš stāstīja par sadarbību ar meža īpāšniekiem un jaunu elektronisko pakalpojumu ieviešanu.

Prezentācija ŠEIT

Par Lauku attīstības programmas aktuālajiem atbalsta pasākumiem meža īpašniekiem 2014.-2020. gada plānošanas periodā informāciju sniedza Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra pārstāvis Raimonds Bērmanis.

Prezentācija ŠEIT

Latvijas Meža īpašnieku biedrības valdes priekšsēdētājs Arnis Muižnieks informēja par aktualitātēm privāto mežu apsaimniekošanā un aicināja privāto meža īpašniekus jau savlaikus plānot stādāmā materiāla iegādi meža atjaunošanai 2016. gada pavasarī. Savukārt AS “Latvijas valsts meži” struktūrvienības “LVM Sēklas un stādi” direktors Guntis Grandāns stāstīja par meža koku selekcijas rezultātu sekmīgo izmantošanu mežsaimniecībā.

Prezentācija ŠEIT

Latvijas Kokrūpniecības federācijas izpilddirektors Kristaps Klauss ziņoja par meža nozares ekonomisko nozīmi Latvijas tautsaimniecībai.

Prezentācija ŠEIT

Par Āfrikas cūku mēra izplatību un ietekmi uz medību saimniecību informēja Pārtikas un veterinārā dienesta eksperts Mārtiņš Seržants un Latvijas Mednieku savienības vadītājs Jānis Baumanis.

Prezentācija ŠEIT