Mūsu mazais pārgājiens 2012

Jau par tradīciju kļuvušajā konkursā „Mūsu mazais pārgājiens” piedalījās Latvijas vispārizglītojošo un profesionālo skolu skolēni, kā arī interešu izglītības pulciņi un mazpulki, kuri iepazinās ar koka daudzveidīgajiem izmantošanas veidiem un meža nozares devumam Latvijā.

Šogad konkursam iesūtīti 105 kolektīvu darbi – 36 darbs 1.-4.klašu grupā, 31 darbi 5.-9.klašu grupā, 4 darbi 10.-12.klašu un profesionālo izglītības iestāžu grupā un 34 darbus interešu izglītības pulciņu un mazpulku grupā.

Konkursa komisija, kuras priekšsēdētājs ir rakstnieks un publicists Ēriks Hānbergs, pateicas visiem konkursa dalībniekiem par dalību un pauž gandarījumu par vēlme izzināt un rast prieku pētot. Darbus vērtēja arī biedrības „Zaļās mājas” valdes priekšsēdētājs Andis Bunkšis, Zemkopības ministrijas Meža departamenta pārstāve Māra Mīkule, biedrības „Latvijas Meža īpašnieku biedrība” izpilddirektore Aiga Grasmane un biedrības „Latvijas Kokrūpniecības federācija” pārstāve Ieva Erele.

Konkursa komisija noteica uzvarētājus:

    Godalgoto vietu (1.-3. vietu) ieguvēji 1.-4. klašu grupā:
    Ogres 1. vidusskolas 4.a klase;
    Rīgas Ziepniekkalna sākumskolas 4.a klase;
    Talsu pamatskolas 4.b klase;
    Ugāles vidusskolas 4.a klase;

Atzinība:

    Kalētu pamatskolas 3.klasei;
    Smiltenes Trīs pakalnu sākumskolas 2.a, 2.b, 2.c klasei.

Godalgoto vietu (1.-3. vietu) ieguvēji 5.-9. klašu grupā:

    Dravnieku pamatskolas 7.klase;
    Jersikas pamatskolas 9.klase;
    Praulienas pamatskolas 6.klase;

Atzinība:

    Cēres pamatskolas 5.klasei;
    Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas 5.klasei;
    Kuldīgas 2.vidusskolas 6.klasei.

Godalgoto vietu ieguvēji (1.-3. vietu) 10.-12. klašu grupā:

    Ciblas vidusskolas 10.klase;
    Vecpiebalgas vidusskolas 10.klase.

Godalgoto vietu (1.-3. vietu) ieguvēji interešu izglītības pulciņu un mazpulku grupā:

    Bebrenes vidusskolas 8., 9. klases interešu izglītības pulciņš;
    Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolas „Literārās jaunrades pulciņš”;
    Daugavpils 17.vidusskolas 5.a un 7.a klases skolēnu interešu grupa;

Atzinība:

    Kaunatas vidusskolas vides pētnieku pulciņam;
    Liezēres pamatskolas 4./5.klašu un 7./8.klašu interešu grupām;
    Salnavas pamatskolas interešu izglītības pulciņam „Dabas draugi”.

Visi uzvarētāji (godalgoto vietu ieguvēji) tiek aicināti uz noslēguma pasākumu š.g. 28.novembrī plkst.12.00 Mežaparka estrādes telpās. Lūgums līdz š.g. 21.novembrim informēt par precīzu dalībnieku skaitu (tālr. 67027553,29789750, e-pasts: mara.mikule@zm.gov.lv, Māra Mīkule).

Godalgoto vietu ieguvēji katrā vecuma grupā balvā saņems arī atmaksātus transporta pakalpojumus ekskursijai pēc pašu izvēlēta maršruta. Atzinību ieguvušie dalībnieki saņems specbalvas! Visi konkursa dalībnieki saņems balviņu!

Šogad konkurss „Mūsu mazais pārgājiens” notika sesto reizi, konkursu organizēja Zemkopības ministrija sadarbībā ar biedrību „Zaļās mājas”. Iepriekšējos gados konkursa dalībnieki apzināja Latvijas mežos sastopamās dabas un kultūrvēsturiskās vērtības, iepazinās ar koksnes izmantošanas veidiem un ieguva plašākas zināšanas par meža nozari un tās nozīmi tautsaimniecībā. Tāpat dalība konkursā veicināja izpratni par klimata izmaiņām Latvijā un pasaulē un meža nozares devumu klimata izmaiņu mazināšanā un meža daudzveidīgajām bagātībām Latvijā.