Mūsu mazais pārgājiens 2013

Jau par tradīciju kļuvušajā konkursā „Mūsu mazais pārgājiens” piedalījās Latvijas vispārizglītojošo un profesionālo skolu skolēni, kā arī interešu izglītības pulciņi un mazpulki, kuri, ielūkojoties Imanta Ziedoņa grāmatā „Kurzemīte” un Imanta Ziedoņa un Rimanta Ziedoņa grāmatā „Leišmalīte”, izvēlējās moto savam ceļojumam un veica izpēti par meža un koka izstrādājumu vai produktu daudzveidību.

Šogad konkursam iesūtīti 130 kolektīvu darbi – 43 darbi 1.-4.klašu grupā, 50 darbi 5.-9.klašu grupā, 8 darbi 10.-12.klašu un profesionālo izglītības iestāžu grupā un 29 darbus interešu izglītības pulciņu un mazpulku grupā.

Konkursa komisija, kuras priekšsēdētājs ir rakstnieks un publicists Ēriks Hānbergs, pateicas visiem konkursa dalībniekiem par dalību, interesantajiem vērojumiem un literārajiem paudumiem. Darbus vērtēja arī Liega Piešiņa – Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības institūta Bibliotēku konsultatīvā centra projektu vadītāja un Zemkopības ministrijas Meža departamenta pārstāve Māra Mīkule.

Konkursa komisija noteica uzvarētājus (vietu secība tiks paziņota apbalvošanas pasākuma laikā):

Uzvarētāji 1.-4. klašu grupā:

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas 3.a klase;

Riebiņu vidusskolas 3.a klase;

Vecumnieku vidusskolas 2.a klase

Atzinība:

Bejas pamatskolas 2.klasei;

Cēsu pilsētas Pastariņu sākumskolas visiem konkursa dalībniekiem;

Ogres 1. vidusskolas 1.a klasei;

Ugāles vidusskolas 1.a klasei

Uzvarētāji 5.-9. klašu grupā:

Jersikas pamatskolas 7.klase;

Rīgas Ziepniekkalna sākumskolas 5.a klase;

Rubas speciālās internātpamatskolas 6.klase;

Talsu pamatskolas 8.b klase 

Atzinība:

Dravnieku pamatskolas 8.klasei;

Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas 6.klasei;

Vecpiebalgas vidusskolas 9.b klasei;

Valmieras Valsts ģimnāzijas 9.a klasei;

Uzvarētāji 10.-12. klašu grupā:

Ciblas vidusskolas 11.klase;

Vecpiebalgas vidusskolas 11.klase.

Uzvarētāji interešu izglītības pulciņu un mazpulku grupā:

Daugavpils 17.vidusskolas 6.a un 8.a klases skolēnu grupa;

Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolas „Literārās jaunrades pulciņš”;

Špoģu 755.mazpulks.

1.-3.vietas ieguvēji aicināti uz noslēguma pasākumu š.g. 6.novembrī plkst.12.00 Mežaparka estrādes telpās. Atzinību ieguvušie dalībnieki saņems specbalvas! Visi konkursa dalībnieki saņems balviņas!

Šogad konkurss „Mūsu mazais pārgājiens” notika jau septīto reizi, konkursu organizēja Zemkopības ministrija sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku. Iepriekšējos gados konkursa dalībnieki apzināja Latvijas mežos sastopamās dabas un kultūrvēsturiskās vērtības, iepazinās ar koksnes izmantošanas veidiem un ieguva plašākas zināšanas par meža nozari un tās nozīmi tautsaimniecībā. Tāpat dalība konkursā veicināja izpratni par klimata izmaiņām Latvijā un pasaulē un meža nozares devumu klimata izmaiņu mazināšanā un meža daudzveidīgajām bagātībām Latvijā.