Mūsu mazais pārgājiens 2014

„Mūsu mazais pārgājiens 2014” laureāti

Jau par tradīciju kļuvušajā konkursā „Mūsu mazais pārgājiens” piedalījās Latvijas vispārizglītojošo un profesionālo skolu skolēni, kā arī interešu izglītības pulciņi un mazpulki, kuri, iepazina koku kā mūsdienīgu, drošu un daudzfunkcionālu materiālu un pievērsa uzmanību koka izmantošanai dažādās celtnēs Latvijā un pasaulē.

Šogad konkursam iesūtīti 166 kolektīvu darbi – 47 darbi 1.-4.klašu grupā, 50 darbi 5.-9.klašu grupā, 15 darbi 10.-12.klašu un profesionālo izglītības iestāžu grupā un 54 darbus interešu izglītības pulciņu un mazpulku grupā.

Konkursa komisija, kuras priekšsēdētājs ir rakstnieks un publicists Ēriks Hānbergs, pateicas visiem konkursa dalībniekiem par dalību konkursā. Konkursa komisiju patīkami pārsteidza, ka caur vienu elementu – žogu, durvīm, jumtu, ar komiksa vai lugas palīdzību var atklāt koku kā mūsdienīgu un daudzfunkcionālu materiālu. Atzinīgi tika novērtēts klases vai grupas kopīgais devums un neparastais skatījums. Darbus vērtēja arī Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultātes profesors un Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūta direktora vietnieks zinātniskajā darbā Uldis Spulle, Latvijas Kokrūpniecības federācijas izpilddirektora asistente Ieva Erele un Zemkopības ministrijas Meža departamenta pārstāves Ilze Silamiķele un Māra Mīkule.

Konkursa komisija noteica uzvarētājus (vietu secība tiks paziņota apbalvošanas pasākuma laikā):

Uzvarētāji 1.-4. klašu grupā:

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas 4.a klase;

Riebiņu vidusskolas 2. klase;

Vecumnieku vidusskolas 3.a klase.

Atzinība:

Cēsu pilsētas Pastariņu sākumskolas 3. klasei;

Liepupes vidusskolas 3.klasei;

Ogres 1. vidusskolas 2.a klasei.

Valmieras Pārgaujas sākumskolas 2.b klasei.

Uzvarētāji 5.-9. klašu grupā:

Jersikas pamatskolas 8.klase;

Praulienas pamatskolas 8.klase;

Rīgas Ziepniekkalna sākumskolas 6.a klase.

Atzinība:

Līvānu 1.vidusskolas 7.b klasei;

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas 7.klasei;

Rožupes pamatskolas 7.klasei;

Salas pamatskolas 5.klasei.

Uzvarētāji 10.-12. klašu grupā:

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas 10., 11.klase;

Ciblas vidusskolas 12.klase;

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas 10.klase.

Atzinība:

Dobeles Valsts ģimnāzijas 11.a1 klasei;

Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas 11.c klasei.

Uzvarētāji interešu izglītības pulciņu un mazpulku grupā:

Cēsu pilsētas Pastariņu sākumskolas 2.a un 2.b.klase;

Murmastienes pamatskolas interešu grupa;

Ugāles vidusskolas 4.a, 4.b klases skolēnu grupa;

Atzinība:

Daugavpils 17.vidusskolas 7.a un 9.a klases skolēnu grupai;

Rīgas Ostvalda vidusskolas 6.a, 7.a klases interešu grupai;

Tiskādu speciālajai internātpamatskolai;

Vaboles vidusskolas 45.gaidu vienībai.

1.-3.vietas ieguvēji aicināti uz noslēguma pasākumu š.g. 7.novembrī plkst.12.00 Mežaparka estrādes telpās. Atzinību ieguvušie dalībnieki saņems specbalvas! Visi konkursa dalībnieki saņems balviņas!

Šogad konkurss „Mūsu mazais pārgājiens” notika jau astoto reizi. Iepriekšējos gados konkursa dalībnieki apzināja Latvijas mežos sastopamās dabas un kultūrvēsturiskās vērtības, iepazinās ar koksnes izmantošanas veidiem un ieguva plašākas zināšanas par meža nozari un tās nozīmi tautsaimniecībā. Tāpat dalība konkursā veicināja izpratni par klimata izmaiņām Latvijā un pasaulē un meža nozares devumu klimata izmaiņu mazināšanā un meža daudzveidīgajām bagātībām Latvijā.