Mūsu mazais pārgājiens 2015

Konkursa „Mūsu mazais pārgājiens 2015” uzvarētāji

 
Jau par tradīciju kļuvušajā konkursā „Mūsu mazais pārgājiens” piedalījās Latvijas vispārizglītojošo un profesionālo skolu skolēni, kā arī interešu izglītības pulciņi un mazpulki, kuri, iepazina meža ietekmi uz savu pagastu, novadu, pilsētu un Latviju.
Šogad konkursam iesūtīti 190 kolektīvu darbi – 61 darbs 1.-4. klašu grupā, 52 darbi 5.-9. klašu grupā, 12 darbi 10.-12. klašu un profesionālo izglītības iestāžu grupā un 65 darbi interešu izglītības pulciņu un mazpulku grupā.

Uzvarētāji 1.-4. klašu grupā:
1. vieta – Ikšķiles vidusskolas 2.e klasei;
2. vieta – Vecumnieku vidusskolas 4.a klasei;
3. vieta – Riebiņu vidusskolas 3. a klasei un
Cēsu pilsētas Pastariņu sākumskolas 3. b klasei.
Atzinība:
Zaķumuižas pamatskolas 3. klasei;
Gulbenes 2. vidusskolas 2.b klasei.

Uzvarētāji 5.-9. klašu grupā:
1. vieta – Ludzas pilsētas ģimnāzijas 7.b klasei;
2. vieta – Liepājas Raiņa 6. vidusskolas 5.b klasei;
3. vieta – Jersikas pamatskolas 5. klasei.
Atzinība:
Talsu pamatskolas 5. klasei.

Uzvarētāji 10.-12. klašu grupā:
1. vieta – Cēsu profesionālās vidusskolas 12N14 2. kursam;
2. vieta – Priekuļu tehnikuma D14 grupai;
3. vieta – Ludzas pilsētas ģimnāzijas 12.a klasei.

Uzvarētāji interešu izglītības pulciņu un mazpulku grupā:
1. vieta – Vaboles vidusskolas 45. gaidu vienībai;
2. vieta – Murmastienes pamatskolas interešu grupai.
Atzinība:
Cesvaines vidusskolas 8.a un 8.b klasei;
Rīgas Ostvalda vidusskolas interešu grupai;
Sējas pamatskolas interešu grupai;
Pušmucovas pamatskolas 3. un 4. klasei.
    
Konkurss „Mūsu mazais pārgājiens” notika jau devīto reizi. Iepriekšējos gados konkursa dalībnieki apzināja koka mūsdienīgos un daudzfunkcionālos izmantošanas veidus savā pagastā, novadā, pilsētā vai Latvijā.

FOTO 1

FOTO 2