Mūsu mazais pārgājiens 2016

Konkurss „Mūsu mazais pārgājiens 2016”

 
 Zemkopības ministrija (ZM) jau desmito reizi izsludina jau par tradīciju kļuvušo konkursu Latvijas skolu jaunatnei „Mūsu mazais pārgājiens 2016”. Tajā aicināti piedalīties visu Latvijas vispārizglītojošo un profesionālo izglītības iestāžu skolēni, kā arī interešu izglītības pulciņi un mazpulki. 

Konkursa „Mūsu mazais pārgājiens 2016” uzdevums ir veikt izpēti par koka daudzpusīgajām izmantošanas iespējām Latvijā un pasaulē. Moto: „Koks ir visur!”

Lai piedalītos konkursā, jāveic literatūras un informācijas avotu izpēti par koka daudzpusīgajām izmantošanas iespējām (piem., jumtam, degvielā, tipogrāfijas krāsai utt.) Latvijā un pasaulē un jāsagatavo radošu izpētes darbu – pārgājiena vai ekskursijas aprakstu brīvā stāstījumā, esejas vai citā literārā formā par interesantiem novērojumiem un atklājumiem, papildinot aprakstu ar stāstnieku liecībām un vizuālo informāciju (zīmējumiem, kartēm, fotoattēliem u.c.).

Konkursa darbs jāiesniedz līdz š.g. 7. oktobra plkst.15.00 Zemkopības ministrijas Meža departamentā vai nosūta pa pastu Zemkopības ministrijas Meža departamentam ar norādi „Konkursam „MŪSU MAZAIS PĀRGĀJIENS 2016”” (pasta zīmogs 07.10.2016.).