Mūsu mazais pārgājiens

Konkurss „Mūsu mazais pārgājiens 2017”

 
Piektdien, 10. novembrī, Tērvetes dabas parkā notika Zemkopības ministrijas (ZM) konkursa Latvijas skolu jaunatnei “Mūsu mazais pārgājiens 2017” laureātu apbalvošanas pasākums.

 

Jau par tradīciju kļuvušajā konkursā “Mūsu mazais pārgājiens” piedalījās Latvijas vispārizglītojošo un profesionālo skolu skolēni, kā arī interešu izglītības pulciņi un mazpulki, kuri veica izpēti par lietaskoku turpinājumu Latvijā un pasaulē galaizstrādājumu veidolā. Šī gada konkursa moto – “Meža zemē Latvijā!”.

 

Šogad konkursam tika iesūtīti 86 darbi: 1.-4. klašu grupā – 31, 5.-9. klašu grupā – 17, interešu izglītības pulciņu un mazpulku grupā – 31, savukārt 10.-12. klašu un profesionālo izglītības iestāžu grupā – 7 darbi.

 

Uzvarētāji 1.-4. klašu grupā:
1. vieta - Riebiņu vidusskolas 4. klase;
2. vieta - Valmieras Pārgaujas sākumskolas 2.b klase;
3. vieta - Rīgas Ziepniekkalna sākumskolas 3.b klase;
3. vieta - Liepājas Centra sākumskolas 2.d klase.

Atzinība:

Carnikavas pamatskolas 3.a klase;
Kalētu pamatskolas 2. klase.

 

Uzvarētāji 5.-9. klašu grupā:
1. vieta - Vaboles vidusskolas 8. klase;
2. vieta - Jersikas pamatskolas 7. klase;
3. vieta - Riebiņu vidusskolas 8. klase.

Atzinība:

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas 5. klase.

 

Uzvarētāji 10.-12. klašu un profesionālo izglītības iestāžu grupā:
1. vieta - PIKC Ogres tehnikuma 2. mežsaimniecības tehniķu kurss;
2. vieta - Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienības izglītības programmas “Lauksaimniecība” 2. un 3. kurss (L2 un L3).

 

Uzvarētāji interešu izglītības pulciņu un mazpulku grupā:
1. vieta - Skujenes pamatskolas 8., 9. klases skolēnu grupa;
2. vieta - Špoģu 755.mazpulks;
3. vieta - Murmastienes pamatskolas 5.-9. klašu grupa.

Atzinība:

Varakļānu vidusskolas 8.b un 9. klases pulciņš “Daba un cilvēkvide”;
Lizuma vidusskolas 1., 2., 3., 4. klases interešu grupa;
Ogresgala pamatskolas 6. un 7. klase.

 

Šogad konkurss “Mūsu mazais pārgājiens” notika vienpadsmito reizi. Iepriekšējos gados konkursa dalībnieki apzināja Latvijas mežos sastopamās dabas un kultūrvēsturiskās vērtības, iepazinās ar koksnes izmantošanas veidiem un ieguva plašākas zināšanas par meža nozari un tās nozīmi tautsaimniecībā. Tāpat dalība konkursā veicināja izpratni par klimata izmaiņām Latvijā un pasaulē un meža nozares devumu klimata izmaiņu mazināšanā, meža daudzveidīgajām bagātībām un meža nozares devumu Latvijā un pasaulē.