2012

2012.gada 10.decembris


Darba kārtība


1. Ziņojums par Meža attīstības fonda 2012. gadā finansētā pētījuma „Koksnes biomasas izmantošanas enerģijas ieguvē monitorings” rezultātiem (ziņo K.Būmanis, Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts), diskusijas.

2. Ziņojums par MK noteikumu projektu „Meža ilgtspējīgas apsaimniekošanas novērtēšanas kārtība” (ziņo I.Silamiķele, Meža departaments), diskusijas.

3. Informācija par MK noteikumu projekta „Noteikumi par koku ciršanu mežā” virzību (ziņo R.Benta, Meža departaments), diskusijas.

4. Dažādi:

  • Par mežizstrādi putnu ligzdošanas laikā (ziņo V.Ķerus, Latvijas Ornitoloģijas biedrība), diskusijas;

  • Par Meža konsultatīvās padomes darba organizāciju, saskaņā ar MK noteikumiem Nr.473 „Meža konsultatīvās padomes nolikums”;

  • Citi.


2012.gada 1.martsDarba kārtība


1. Celulozes rūpnīcas būvniecības Latvijā SIA Nord Papyrus piedāvājuma apspriešana.

2. Pētījuma „Koksnes biomasas izmantošana enerģijas ieguvē. Attīstības tendenču un iespēju izvērtējums” rezultātu prezentācija (SIA „Meža un koksnes produktu pētniecības institūts”).