2009

2009.gada 24.septembris


Darba kārtība


1. 29.04.2009. sēdes protokola apstiprināšana
 
2. Darba kārtības apstiprināšana
 
3. Informācija par paveikto darba grupā par meža zemes transformāciju un priekšlikumi Meža likuma grozījumiem; Ziņo: Zemkopības ministrijas Meža departamenta Zemes ilgtspējīgas apsaimniekošanas nodaļas vadītāja vietniece Kristīne Pļaskota
 
4. Informācija par paveikto darba grupā par apliecinājumu izsniegšanu un priekšlikumi Meža likuma grozījumiem; Ziņo: Zemkopības ministrijas Meža departamenta Meža apsaimniekošanas un medību nodaļas vadītāja vietniece Rita Benta

 

5. Informācija par paveikto darba grupā par neproduktīvo mežaudžu noteikšanu un priekšlikumi Meža likuma grozījumiem; Ziņo: Zemkopības ministrijas Meža departamenta Meža apsaimniekošanas un medību nodaļas vadītāja vietniece Rita Benta

 

6. Informācija par paveikto darba grupā par meža atjaunošanu un kopšanu un priekšlikumi Meža likuma grozījumiem; Ziņo: Zemkopības ministrijas Meža departamenta Meža apsaimniekošanas un medību nodaļas vadītāja vietniece Rita Benta

 

7. Informācija par paveikto darba grupā par meža inventarizāciju un priekšlikumi Meža likuma grozījumiem; Ziņo: Zemkopības ministrijas Meža departamenta Zemes ilgtspējīgas apsaimniekošanas nodaļas vecākā referente Ieva Līcīte

 

8. Meža likuma grozījumi papildus darba grupās apspriestajiem; Ziņo: Zemkopības ministrijas Meža departamenta direktora vietnieks Jānis Birģelis

 

9. Citi.

 

  • FAO iniciatīva par meža politikas formulēšanas vadlīnijām; Ziņo: Zemkopības ministrijas Meža departamenta direktors Arvīds Ozols.
  • Meža nozares Gada balva „Zeltas čiekurs”; Ziņo: Zemkopības ministrijas Meža departamenta Stratēģijas nodaļas vecākā referente Māra Mīkule

2009.gada 29.aprīlis


Darba kārtība


1. Darba kārtības apstiprināšana

 

2. Meža resursu monitoringa 1.cikla (2004.-2008.g.) rezultāti; Ziņo: Latvijas Valsts mežzinātnes institūta direktors Jurģis Jansons

 

3. Par Ministru kabineta 2008.gada 23.decembra rīkojumu nr.850 „Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 5.oktobra rīkojumā Nr.655 „Par koku ciršanas maksimāli pieļaujamo apjomu 2006.– 2010.gadam””; Ziņo: Zemkopības ministrijas Meža politikas departamenta direktors Jānis Birģelis

 

Diskusija

 

4. Par Meža konsultatīvās padomes 2009.gada sēžu darba kārtībā iekļaujamiem jautājumiem; Ziņo: Par iesniegtajiem priekšlikumiem - Zemkopības ministrijas Meža politikas departamenta Starptautiskās meža politikas un sadarbības nodaļas vadītāja vietniece Māra Mīkule

 

Diskusija

 

5.Citi

 

5.1. Par potenciālajām izmaiņām Lauku attīstības programmas 2007.- 2013.gadam pasākumu atbalstā

 

5.2. Par Meža dienu 2009 centrālo pasākumu – meža nozares līdzdalība Likteņdārza veidošanā š.g.23.maijā Kokneses salā

 

5.3. Par meža nozares sadarbību ar Krievijas Federāciju