2010

2010.gada 7.jūlijs


Meža konsultatīvās padomes sēdē paredzēts diskutēt par Eiropas Komisijas dokumentu „Zaļā grāmata. Meža aizsardzība un meža informācija ES - gādājot par mežu gatavību klimata pārmaiņām”, aicinot piedalīties arī ekspertus.

Eiropas Savienības valstīs ir uzsākta plaša diskusija par meža nozares kapacitāti un iespējām piemēroties klimata pārmaiņām, aicinot valstiskās, nevalstiskās organizācijas un visus interesentus atbildēt uz Eiropas Komisijas dokumentā „Zaļā grāmata. Meža aizsardzība un meža informācija ES - gādājot par mežu gatavību klimata pārmaiņām” uzdotajiem jautājumiem. Dokumentā ir raksturots ES mežu vispārējais stāvoklis un minētas galvenās problēmas, ar kurām ES meži saskaras mainīga klimata apstākļos, kā arī nosaukti instrumentiem, kurus varētu izmantot, lai risinātu šīs problēmas, un uzdoti 5 jautājumi par meža nozari. Šī diskusija ir iecerēta, lai apzinātu dalībvalstu viedokļus un, reaģējot uz klimata pārmaiņām, atjaunotu ES Meža stratēģiju.

Darba kārtība


1. 11.05.2010. sēdes protokola apstiprināšana

 

2. Darba kārtības apstiprināšana

 

3. Klimata mainība un Latvijas meži (ziņo prof. O.Nikodemus, LU ĢZZF)

 

4. Valsts pētījuma programmas KALME rezultāti (ziņo asoc. prof. A.Andrušaitis, LU BF)

 

5. Adaptācija klimata izmaiņu kontekstā (ziņo Dr.silv. Ā.Jansons, LVMI „Silava”)

 

6. Kaitēkļi klimata izmaiņu kontekstā (ziņo Dr.biol. A.Šmits, LVMI „Silava”)

 

7. Informācija par Eiropas Komisijas dokumentu „Zaļā grāmata. Meža aizsardzība un meža informācija ES - gādājot par mežu
gatavību klimata pārmaiņām” (ziņo I.Silamiķele, ZM)

 

8. Diskusija par Latvijas pozīcijas projektu

 

9. Citi jautājumi

2010.gada 11.maijs


Darba kārtība


1. 25.02.2010. sēdes protokola apstiprināšana

2. Darba kārtības apstiprināšana

3. Par maksimālajiem ciršanas apjomiem valsts mežos 2011.- 2015.gadā.

4. Citi jautājumi.


2010.gada 25.februāris

 

Darba kārtība

 

1. 24.09.2009. sēdes protokola apstiprināšana

2. Darba kārtības apstiprināšana

3. Par grozījumiem Meža likumā

4. Citi jautājumi - Atjaunojamo energoresursu enerģijas likumprojekts