2011

2011.gada 28.decembris


Darba kārtība


1. Paveiktais Valsts meža dienesta strukturālo un funkcionālo pārmaiņu realizācijā, Valsts meža dienesta darbība pēc 01.01.2012. (ziņo VMD ģenerāldirektors A.Krēsliņš).

2. Citi jautājumi.
 

2011.gada 27.jūlijsDarba kārtība1. Valsts meža dienesta funkcionālās un strukturālās optimizācijas modeļa projekts (ziņo VMD ģenerāldirektora p.i. A.Krēsliņš).

2. Citi jautājumi.