2015.gads

Meža konsultatīvās padomes sēde notiks š.g. 21.oktobrī no plkst.13.00-14.30 Zemkopības ministrijas 23.stāva zālē.

 

Ministru kabineta rīkojuma projekta „Par maksimālo pieļaujamo koku ciršanas apmēru valsts mežā laika posmam no 2016. līdz 2020. gadam” apspriešana.

 


Meža konsultatīvās padomes sēde notika š.g. 14.oktobrī no plkst.15.00-16.30 Zemkopības ministrijas 23.stāva zālē.

1.Par Ministru kabineta rīkojuma projektu  „Par maksimāli pieļaujamo koku ciršanas apjomu valsts mežos 2016.-2020. gadā”.
Ziņo: Valsts meža dienests: par apjomu aprēķinu atbilstoši pamatprincipiem;
LVMI „Silava”; LLU MF (D.Dubrovskis, J.Donis): VMD aprēķināto ciršanas apjomu novērtējums.
2. Par likumprojektu „Grozījumi aizsargjoslu likumā”.

Ziņo: A.Muižnieks (LMĪB)
3. Par Ministru kabineta 2015.gada 8.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.45 91.§) 4.punktu: Zemkopības ministrijai turpināt diskusiju (tai skaitā Meža konsultatīvajā padomē) par pamatnostādņu  sagatavošanas gaitā nesaskaņotajiem jautājumiem.
4. Citi jautājumi.

Sēdes darba materiāli par:
1.punktu pieejami: šeit
2.punktu pieejami: šeit

PREZENTĀCIJAS:

 

01.04.2015.