5. Ministru konference par mežu aizsardzību Eiropā, Varšava 2007.gada 5.-7.novembris

Piektā Ministru konference par mežu aizsardzību Eiropā

„Meži – dzīves kvalitātei”

No 2007.gada 5. - 7.novembrim Varšavā norisinājās piektā Ministru konference par mežu aizsardzību Eiropā. Konferencē par mežiem atbildīgie Eiropas valstu ministri parakstīja Varšavas deklarāciju un divas rezolūcijas: „Mežs, koksne un enerģija” un „Mežs un ūdens”.

Varšavas deklarācijā un rezolūcijās uzsvērta Eiropas mežu nozīmīgā loma dzīves kvalitātes uzlabošanā, īpaši - klimata pārmaiņu mazināšanā, energoapgādē un ūdens kvalitātes aizsardzībā. Varšavā tika pieņemti arī divi ministru paziņojumi – par Eiropas meža nedēļu 2008 un par mežu ugunsgrēkiem.

Latvijas Republikai minētie dokumenti ir politiski saistoši. Valstis, kuras paraksta šo deklarāciju un rezolūcijas, un Eiropas Kopiena apņemas īstenot konferencē pieņemtos lēmumus nacionālā līmenī un sadarboties to īstenošanai reģionālā līmenī. Saskaņā ar Ministru kabineta pilnvarojumu, Latvijas Republikas vārdā minētos dokumentus parakstīja Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietnieks A.Ozols.