1. Ministru konference par mežu aizsardzību Eiropā - Strasbūra, 1990.gads

Pirmā Ministru Konference par Mežu Aizsardzību Eiropā “Iniciatīva starprobežu mehānismam attiecībā uz mežu aizsardzību”

1990. gadā Francijā, Strasbūrā norisinājās pirmā Ministru Konference par Mežu Aizsardzību Eiropā (MCPFE). Strasbūras konference aizsāka MCPFE politisko procesu; iniciatīvas tam virzīja Francija un Somija.

Atzīstot nepieciešamību pēc pārrobežu sadarbības attiecībā uz mežu aizsardzību, tika pieņemta Vispārējā Deklarācija un parakstītas 6 rezolūcijas:

• „Eiropas meža ekosistēmu monitoringa pastāvīgo parauglaukumu sistēma”;

• „Mežu ģenētisko resursu aizsardzība”;

• „Decentralizēta Eiropas mežu ugunsgrēku datu bāze”;

• „Kalnu mežu apsaimniekošanas piemērošana jaunajiem vides apstākļiem”;

• „Koku fizioloģijas pētījumu tīkla „Eirosilva” izvēršana”;

• „Eiropas meža ekosistēmu pētīšanas tīkls”.