4. Ministru konference par mežu aizsardzību Eiropā - Vīne, 2003.gads

Ceturtā Ministru Konference par Mežu Aizsardzību Eiropā “Eiropas meži – kopēji ieguvumi, dalīta atbildība”

2003. gadā Austrijā, Vīnē norisinājās ceturtā Ministru Konference par Mežu Aizsardzību Eiropā (MCPFE). Konferencē 40 valstis un Eiropas Komisija parakstīja Vīnes Deklarāciju “Eiropas meži – kopēji ieguvumi, dalīta atbildība”, kā arī pieņēma 5 Vīnes Rezolūcijas. Vīnes deklarācijā uzsvērtas meža daudzās lomas kontekstā ar lauku un pilsētu sabiedrībām, parādīta stipru partnerattiecību starp meža un citām nozarēm, kā arī globālo problēmu risināšanas nozīmība.

Turklāt par mežiem atbildīgie valstu ministri izveidoja jaunu sadarbības programmu starp MCPFE un ministru procesu “Vide Eiropai”, kura tika apstiprināta no vides ministru puses 5. Ministru Konferencē “Vide Eiropai” 2003. gadā.

Pirmo reizi MCPFE vēsturē ieinteresēto personu dialogs (Multi Stakeholder Dialogue) tika veidots kā konferences sastāvdaļa. Tajā visas iesaistītās puses atzina nepieciešamību pēc efektīvas MCPFE rezolūciju ieviešanas kārtības. Tā rezultātā turpmākie plānotie pasākumi pēc Vīnes konferences tika prognozēti kā jaunas darba programmas veidošana, lai īstenotu visas konferencē norunātās saistības.