6. Ministru Konference par Mežu Aizsardzību Eiropā - Oslo, 2011. gads

Sestā Ministru Konference par Mežu Aizsardzību Eiropā “Eiropa 2020 mērķi attiecībā uz mežiem un sarunu uzsākšana par Juridiski Saistošu Līgumu”

No 2011. gada 14.-16. jūnijam Norvēģijā, Oslo norisinājās sestā Ministru Konference par Mežu Aizsardzību Eiropā (MCPFE). Konferencē par mežiem atbildīgie Eiropas valstu ministri pieņēma Eiropa 2020 Mērķus par mežu aizsardzību un ilgtspējīgu apsaimniekošanu (European Forests 2020). Eiropa 2020 ir ES desmit gadu izaugsmes un nodarbinātības stratēģija (2010-2020).

Konferencē tika pieņemts vēsturiski nozīmīgs lēmums - uzsāktas sarunas par Juridiski Saistošu Līgumu (Legally Binding Agreement, (LBA)); šajā sakarā nodibināta Starpvaldību Sarunu Komiteja (Intergovernmental Negotiating Committee, (INC)), kurai piešķirtas pilnvaras šāda dokumenta veidošanā. Šāda dokumenta principu ievērošana ļautu pārvarēt sarežģītos meža nozares izaicinājumus (klimata izmaiņas, globālā finanšu krīze u.c.), stiprinot politisko sadarbību visā Eiropas mežu reģionā.