MSAF iesnieguma veidlapa, informācija par projektu iesniegšanas kārtību

Projekta iesniegumu Medību saimniecības attīstības fonda finansējuma saņemšanai var iesniegt Zemkopības ministrijā (Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981, pasts@zm.gov.lv) 14 kalendāro dienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”:

1) papīra formā pa pastu, ar kurjera starpniecību vai klātienē Zemkopības ministrijas Lietvedības nodaļā, papildus to nosūtot arī elektroniskā formā uz e-pastu pasts@zm.gov.lv vai

2) elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, to nosūtot uz e-pastu pasts@zm.gov.lv. 

 

Projektu iesniegumi, kas nosūtīti pēc izsludinātā termiņa beigām, netiek pieņemti. 

 

Jautājumu gadījumā lūdzam interesēties Medību saimniecības attīstības fonda sekretariātā pa tālruni 67027554 vai e-pastu msaf@zm.gov.lv. 

 

Iesnieguma veidlapas un informācija par projektu iesniegšanas kārtību pieejama Ministru kabineta 2013. gada 10. decembra noteikumos Nr.1455 „Medību saimniecības attīstības fonda nolikums”.