AS " Latvijas valst meži" dāvinājumi (ziedojumi) vides, izglītības un zinātnes veicināšanas jomās