Vides aizsardzība


Likums "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām", stājies spēkā 07.04.1993.

 

 


Sugu un biotopu aizsardzības likums, stājies spēkā 19.04.2000.

 

 


Ķemeru nacionālā parka likums, stājies spēkā 03.07.2001.

 

 


Gaujas nacionālā parka likums, stājies spēkā 03.06.2009.

 

 


Rāznas nacionālā parka likums, stājies spēkā 01.01.2007.

 

 


Slīteres nacionālā parka likums, stājies spēkā 25.02.2015.

 


Moricsalas dabas rezervāta likums, stājies spēkā 19.04.2000.

 


Krustkalnu dabas rezervāta likums, stājies spēkā 03.06.2009.

 


Teiču dabas rezervāta likums, stājies spēkā 05.06.2008.

 


Grīņu dabas rezervāta likums, stājies spēkā 19.04.2000.

 


Likums "Par Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu", stājies spēkā 13.01.1998.