Noteiktās grupās ietilpstoši pārtikas produkti

Noteiktās grupās ietilpstoši pārtikas produkti (maisījumi un papildmaisījumi zīdaiņiem, apstrādāta graudaugu pārtika bērniem, īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzēta pārtika, pilnīgi uztura aizstājēji svara kontrolei)

 

Ministru kabineta 2018. gada 18. decembra noteikumi Nr.819 “Noteiktās grupās ietilpstošu pārtikas produktu reģistrācijas un valsts nodevas samaksas kārtība”;

 

Ministru kabineta 2021. gada 7. janvāra noteikumi Nr. 24 “Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 18. decembra noteikumos Nr. 819 ”Noteiktās grupās ietilpstošu pārtikas produktu reģistrācijas un valsts nodevas samaksas kārtība””
 

Ministru kabineta noteikumi par mākslīgajiem maisījumiem zīdaiņiem:

Ministru kabineta 2008.gada 26.maijā noteikumi Nr.370 „Noteikumi par mākslīgajiem maisījumiem zīdaiņiem un mākslīgajiem papildu ēdināšanas maisījumiem zīdaiņiem”

 

Ministru kabineta noteikumi par pārtiku zīdaiņiem un pārtiku maziem bērniem:

Ministru kabineta 2015.gada 2.jūnija noteikumi Nr.269 ”Prasības zīdaiņu un mazu bērnu pārtikai un tās marķējumam”;

 

Ministru kabineta noteikumi par pārtiku ar samazinātu enerģētisko vērtību:

Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumi Nr.422 „Prasības pārtikas produktiem ar samazinātu enerģētisko vērtību un to papildu marķējumam”;

 

Noteiktās grupās ietilpstošu pārtikas produktus reģistrē Pārtikas un veterinārā dienesta reģistrā saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 18. decembra noteikumiem Nr.819 “Noteiktās grupās ietilpstošu pārtikas produktu reģistrācijas un valsts nodevas samaksas kārtība”

 

Reģistrēto pārtikas grupu saraksti atrodami: šeit un šeit.