Padomes Lēmums, ar ko Komisiju lūdz iesniegt pētījumu saistībā ar EK Tiesas spriedumu

2019. gada 8. novembrī Padome lūdza Komisiju līdz 2021. gada 30. aprīlim iesniegt pētījumu saistībā ar Tiesas spriedumu lietā C-528/16 par jauno genomikas metožu statusu Eiropas Savienības tiesībās, kā arī pievienot ietekmes novērtējumu

 

Padomes lēmums