Pārtikas marķēšana

Komisijas īstenošanas 2018.gada 28. maija Regula  (ES) Nr.2018/775 ar kuru paredz noteikumus, kā attiecībā uz noteikumiem par pārtikas produkta galvenās sastāvdaļas izcelsmes valsts vai izcelsmes vietas norādīšanu piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1169/2011 par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem 26. panta 3. punktu.(LV kons)/(EN kons)


Eiropas Parlamenta un Padomes 2011.gada 25.oktobra Regulas (ES) Nr. 1169/2011 par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem un par grozījumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulās (EK) Nr. 1924/2006 un (EK) Nr. 1925/2006, un par Komisijas Direktīvas 87/250/EEK, Padomes Direktīvas 90/496/EEK, Komisijas Direktīvas 1999/10/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/13/EK, Komisijas Direktīvu 2002/67/EK un 2008/5/EK un Komisijas Regulas (EK) Nr. 608/2004 atcelšanu    (LV_kons)/(EN_kons)

 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 20.decembra Regula (EK) Nr.1924/2006 par uzturvērtības un veselīguma norādēm.  (LV_kons)/(EN_kons).

 

Komisijas 2012.gada 16.maija Regula (ES) Nr.432/2012 ar ko izveido sarakstu ar atļautajām veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem, kuras neattiecas uz slimības riska samazināšanu un uz bērnu attīstību un veselību. (LV_kons)/(EN_kons)

 

Komisijas īstenošanas 2013.gada 13.decembra Regula (ES) Nr. 1337/2013 ar ko paredz noteikumus par to, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1169/2011 attiecībā uz izcelsmes valsts un izcelsmes vietas norādīšanu svaigai, atdzesētai un saldētai cūkgaļai, aitu, kazu un mājputnu gaļai (LV)/ (EN).

 

 

Metodiskie norādījumi.

1. Komisijas paziņojums – Jautājumi un atbildes par to, ka piemērojama Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1169/2011 par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem (2018/C 196/01) (LV)/(EN)

 

2. Komisijas 2017.gada 13.jū;lija paziņojums attiecībā uz to, kā sniedz informāciju par alerģijas vai nepanesamības izraisošām vielām vai produktiem, kas norādīti Regulas (ES) Nr. 1169/2011 par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem II pielikumā (2017/C 428/01) (LV)/(EN)

 

3. Komisijas paziņojums par sastāvdaļu daudzuma deklarācijas principa piemērošanu (2017/C 393/05) (LV)/(EN)

 

4. Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 25. oktobra Regulai (ES) Nr. 1169/2011 par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem  un
Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 10. jūnija Direktīvai 2002/46/EK par to dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu, kas attiecas uz uztura bagātinātājiem,
attiecībā uz pielaižu noteikšanu uzturvērtībai, kas norādīta uz etiķetes (LV)/(EN)

 

5. Komisijas Paziņojums par Regulas (ES) Nr. 1169/2011 26. panta 3. punkta noteikumu piemērošanu (2020/C 32/01) (LV)/(EN)