Pārtikas produktu ražošana un apstrāde

 

Pārtikas aprites uzraudzības likums

 

Ministru kabineta 2019.gada 1.oktobra noteikumi Nr. 460 “Prasības dzirkstošajam vīnam paredzētu stikla pudeļu un to aizkorķējuma izmantošanai”

 

Ministru kabineta 2015.gada 3.novembra noteikumi Nr.623 „Pārtikas kazeīnu un kazeinātu kvalitātes, klasifikācijas un papildu marķējuma prasības”

 

Ministru kabineta 2018.gada 10.jūlija noteikumi Nr.416  "Dzīvnieku liemeņu klasifikācijas noteikumi"

 

Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumi Nr.97 „Noteikumi par klasifikācijas, kvalitātes un marķējuma prasībām piena produktiem un saliktiem piena produktiem”

 

Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumi Nr.960 „Kārtība, kādā novērtējama mājputnu gaļas un olu atbilstība klasifikācijas un kvalitātes prasībām”

 

Ministru kabineta 2015.gada 15. noteikumi Nr.529 “Dehidrēto piena produktu kvalitātes, klasifikācijas un papildu marķējuma prasības”

 

Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumi Nr.254 „Ātri sasaldētu pārtikas produktu aprites noteikumi”

 

Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumi Nr.696 „Noteikumi par pārtikā lietojamu sāli”

 

Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumi Nr.1113 „Prasības attiecībā uz augļu sulām un tām līdzīgiem produktiem”

 

Ministru kabineta 2015. gada 15.decembra noteikumi Nr. 735 „Dažādu veidu cukura kvalitātes, klasifikācijas un papildu marķējuma prasības”

 

Ministru kabineta 2015. gada 20. oktobra noteikumi Nr. 597 „Noteikumi par svaigu augļu un dārzeņu kvalitātes, klasifikācijas un papildu marķējuma prasībām un kārtība, kādā novērtē svaigu augļu un dārzeņu atbilstību tirdzniecības standartiem”

 

Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumi Nr.694 „Ābolu un bumbieru sidra obligātās nekaitīguma, kvalitātes un papildu marķējuma prasības”

 

Ministru kabineta noteikumi 2010.gada 30.septemba Nr.926 „Kvalitātes un klasifikācijas prasības kvasam un kvasa (iesala) dzērienam”

 

Ministru kabineta 2010.gada 2.februārī noteikumi Nr.104 „Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība”

 

Ministru kabineta 2015. gada 11.augusta noteikumi Nr. 462  „Kvalitātes, klasifikācijas un papildu marķējuma prasības kafijas un cigoriņu ekstraktam”

 

Ministru kabineta 2015. gada 26.maija noteikumi Nr. 251  „Kvalitātes, klasifikācijas un papildu marķējuma prasības medum”

 

Ministru kabineta 2015. gada 13.oktobra noteikumi Nr. 585  „Kvalitātes, klasifikācijas un marķējuma prasības kakao un šokolādes produktiem”

 

Ministru kabineta 2015. gada 3. novembra noteikumi Nr. 624 „Kvalitātes, klasifikācijas un papildu marķējuma prasības augļu džemam, ievārījumam, želejai, marmelādei un saldinātam kastaņu biezenim”

 

Ministru kabineta 2009. gada 7.jūlija noteikumi Nr. 742 „Izplatīšanai nederīgas pārtikas turpmākās izmantošanas vai iznīcināšanas kārtība”

 

Ministru kabineta 2010. gada 30.marta noteikumi Nr. 319 „Noteikumi par kvalitātes prasībām svaigpienam, kas paredzēts siera ražošanai ar nogatavināšanas laiku vismaz 60 dienas”

 

Ministru kabineta 2011.gada 17.maija noteikumiem „Obligātās nekaitīguma prasības pārtikai, kuras ražošanā izmanto ekstrahējošus šķīdinātājus”

 

Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumi Nr. 423 „Prasības ar jonizējošo starojumu apstrādātai pārtikai un tās papildu marķējumam”

 

Ministru kabineta 2015.gada 15.decembra noteikumiem Nr.736 „Noteikumi par dabīgo ūdeni un minerālūdeni”

 

Ministru kabineta 2017. gada 14. novembra noteikumiem Nr.671 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”