Pakalpojumi

Visi pakalpojumi / E-pakalpojumi
Atlasīt pēc alfabēta:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Meklēt pēc nosaukuma:

Pārtikas un veterinārais dienests

Pakalpojuma nosaukums

Veterinārās uzraudzības objekta reģistrācija vai atzīšana

Fitosanitārā robežkontrole

Pārtikas uzņēmuma reģistrācija un atzīšana

Augu izcelsmes dzīvnieku barības robežkontrole

Pārtikas un pārtikas kontaktmateriālu nekaitīguma robežkontrole

Speciāla atļauja jeb licence veterinārfarmaceitiskajai darbībai

Dzīvnieku pārvadātāja atļauja

Dzīvnieku pārvadāšanai paredzētu transportlīdzekļu atbilstības sertifikāts

Dzīvnieku barības aprites objekta reģistrācija un atzīšana

Veterinārais (veselības) sertifikāts vai preeksporta sertifikāts dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu, dzīvu dzīvnieku un nepārtikas produktu izvešanai no valsts

Svaigpiena kvalitātes kontroles laboratorijas atzīšana

Uztura bagātinātāju reģistrācija

Izmaiņas reģistrētam uztura bagātinātājam

Lēmums par jaunās pārtikas produktu statusu

Zāļu robežkontrole

Augu aizsardzības līdzekļu atbilstības robežkontrole

Apiņu kvalitātes robežkontrole

Svaigu augļu un dārzeņu atbilstības novērtēšanas robežkontrole atbilstoši kvalitātes un klasifikācijas prasībām

Augu sēklas materiāla atbilstības robežkontrole

Meža reproduktīvā materiāla atbilstības kontrole

Dzīvnieku barības robežkontrole

Svaigpiena realizācijas atļauja nelielos apjomos gala patērētājam vai mazumtirdzniecībai

Olu realizācijas atļauja nelielos apjomos gala patērētājam vai mazumtirdzniecībai

Dzīvnieku kapsētas reģistrācija

Atļauja dabīgā minerālūdens izplatīšanai

Diētiskās pārtikas reģistrācija

Atļauja veterinārmedicīniskās prakses iestādēm iegādāties narkotiskās/ psihotropās zāles

Atļauja iegādāties veterinārās zāles tieši no lieltirgotavas

Atļauja dzīvnieku izmantošanai izmēģinājuma procedūrā

Saskarei ar pārtiku paredzēto materiālu un izstrādājumu aprites uzņēmuma reģistrācija

Veterināro zāļu reģistrācija

Veterināro zāļu pārreģistrācija

Izmaiņas veterināro zāļu reģistrācijas dokumentācijā

Ziņojums par veterināro zāļu izraisītām blakusparādībām

Atzinums par produkta atbilstību veterināro zāļu definīcijai

Atļauja paralēli importēto veterināro zāļu izplatīšanai un nereģistrēto veterināro zāļu izplatīšanai Latvijā

Izplatīšanas atļauja atlikušo veterināro zāļu krājumu realizācijai

Veterināro zāļu labas ražošanas prakses sertifikāts

Veterinārā robežkontrole

Savvaļas sugu dzīvnieku turēšanas vietas reģistrācija

Produktu sertifikācija nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā

Veterinārmedicīnisko pakalpojumu sniedzēja un veterinārmedicīniskās prakses iestādes reģistrācija

Atļauja par izmēģinājuma projektu atbildīgajai personai

Dzīvnieku patversmes vai viesnīcas reģistrācija

Mājas (istabas) dzīvnieku specializēto tirdzniecības vietu reģistrācija