“Duālā pārtika”: ES mēroga vienotas metodoloģijas izstrāde un padziļināts pētījums plānots šogad

12. janvārī notikušajā Eiropas Parlamenta (EP) biroja Latvijā organizētajā diskusijā “Eiropas preču duālā kvalitāte – kādi turpmākie soļi?”, tiekoties ekspertiem no atbildīgajām ES un nacionālajam institūcijām, izskanējušo viedokļu dažādību vienoja atziņa: nepieciešama vienota ES mēroga metodoloģija pārtikas preču izpētei un jāsaprot, kā visas ES valstis to darīs kopā. Tas vajadzīgs, lai varētu izdarīt salīdzināmus un objektīvus secinājumus un attiecīgi lemt - vai un kādas izmaiņas veicamas esošajā likumdošanā, vai - nepieciešams jauns regulējums.

 

Tāpat eksperti atzina, ka, lai arī pārtikas nozare ir viena no visvairāk reglamentētākajām, liela ietekme un loma pieejamo produktu sortimentā ir informētam un izglītotam patērētājam.

 

Diskusiju atklāja Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) Pārtikas uzraudzības departamenta direktors Ernests Zavadskis, informējot par Latvijā līdz šim paveikto duālās pārtikas izpētē: “Pārtikas un veterinārais dienests ir konstatējis, ka atšķirības starp vienādiem Latvijā pieejamiem ārvalstu izcelsmes pārtikas produktiem un citās valstīs iegādātiem pārtikas produktiem ir, taču tās nav pretrunā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem pārtikas nekaitīguma, drošuma un marķējuma jomā. PVD veikto izmeklējumu rezultāti ir apkopoti un nosūtīti Eiropas Komisijai (EK), kas nodarbojas ar šī jautājuma izpēti. Tomēr jāpiebilst - lai iegūtie izmeklējumu rezultāti būtu salīdzināmi, un būtu par pamatu kādiem visaptverošiem secinājumiem, šāds pārtikas produktu pētījums visās Eiropas Savienības dalībvalstīs būtu veicams, izmantojot vienotu metodoloģiju. EK, piešķirot šim mērķim finansējumu, to arī ir uzsākusi darīt. Ja Latvija tiks aicināta iesaistīties pētījumā, tad mēs to noteikti darīsim. Jāuzsver, ja vēlamies, lai vienādu pārtikas produktu sastāvs būtu identisks, neatkarīgi no valsts, kurā tie tiek tirgoti, Eiropas Savienībai tas ir skaidri un gaiši jāpasaka normatīvajos aktos, jo tikai tad tas būs saistoši ražotājiem un uzraudzības dienestiem būs pamats pārkāpējus saukt pie atbildības.”

 

Plašāka informācija par diskusiju PIEEJAMA ŠEIT.

 

 

  • Publicēts:
    15.01.2018