Aktuālas izmaiņas īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzētai pārtikai

Šī gada 22. februārī stāsies spēkā izmaiņas Eiropas Savienības normatīvajos aktos, kas nosaka prasības attiecībā uz informāciju, kas jānorāda īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzētas pārtikas marķējumā. Regula paredz īpašas prasības paziņojumam par uzturvērtību, kā arī šo produktu marķējumā turpmāk nebūs atļauta Regulā Nr.1924/2006 atļauto veselīguma un uzturvērtības norāžu izmantošana.

 

To paredz Komisijas 2015. gada 25. septembra Deleģētā regula (ES) 2016/128, ar ko attiecībā uz īpašām sastāva un informācijas prasībām, kuras piemēro īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzētai pārtikai, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.609/2013 (Regula 2016/128).

 

Lai uzņēmumi varētu pielāgoties jaunajām sastāva un informācijas prasībām, kuras turpmāk tiks piemērotas īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzētai pārtikai, Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 12. jūnija Regulā (ES) Nr. 609/2013 par zīdaiņiem un maziem bērniem paredzētu pārtiku, īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzētu pārtiku un par pilnīgiem uztura aizstājējiem svara kontrolei tika noteikti pārejas pasākumi.

 

Ja diētiskā pārtika cilvēkiem ar veselības traucējumiem neatbilst Regulā 2016/128 noteiktajām prasībām, un tā ir laista tirgū vai marķēta pirms Regulas 2016/128 piemērošanas dienas, to var turpināt realizēt patērētājiem pēc 2019. gada 22. februāra, līdz beidzas šādas pārtikas krājumi.

 

Jāpiebilst, ka 2020. gada 22. februārī regulā ietvertās prasības būs jāpiemēro arī attiecībā uz īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzētu pārtiku, kas izstrādāta zīdaiņu uztura vajadzību apmierināšanai.

 

Proti, tādas īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzētas pārtikas marķējumā, noformējumā un reklāmā, kas izstrādāta zīdaiņu uztura vajadzību apmierināšanai, nedrīkstēs tikt ietverti zīdaiņu attēli, vai citi attēli, vai teksti, kas varētu idealizēt produkta lietošanu.

 

Tāpat tiks noteikti ierobežojumi reklāmai tādai īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzētai pārtikai, kas izstrādāta zīdaiņu uztura vajadzību apmierināšanai:

 

  • turpmāk reklāma būs atļauta tikai specializētās publikācijās par zīdaiņu aprūpi un zinātniskās publikācijās;
  • šos produktus nebūs atļauts reklamēt tirdzniecības vietā, izsniedzot paraugus vai citādi veicinot pārdošanu tieši patērētājiem mazumtirdzniecības posmā, piemēram, ar īpašām vitrīnām, atlaižu kuponiem, prēmijām, īpašām izpārdošanām, pārdodot preces par pazeminātu cenu un preču komplektos;
  • nebūs atļauts pircējus tieši apgādāt ar šāda veida bezmaksas produktiem vai produktiem par pazeminātām cenām, paraugiem vai citādām dāvanām reklāmas nolūkā.

 

Pārejas perioda pasākumi paredz, ka diētisko pārtiku, kas izstrādāta uztura vajadzību apmierināšanai zīdaiņiem ar veselības traucējumiem, un tā ir laista tirgū vai marķēta pirms 2020. gada 22. februāra, var turpināt pārdot pēc šī datuma, līdz beidzas šādas pārtikas krājumi.

 

Informācijai:

 

Īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzēta pārtika (līdz šim – diētiskā pārtika cilvēkiem ar veselības traucējumiem) ir īpaši apstrādāta vai izgatavota un ārsta uzraudzībā lietojama pārtika pacientu, tostarp zīdaiņu, uztura režīmam. Tā ir paredzēta kā vienīgā vai papildu pārtika:

 

  • pacientiem ar ierobežotu, vājinātu vai traucētu organisma vielmaiņu, spēju uzņemt, sagremot, uzsūkt vai izdalīt parasto pārtiku vai to sastāvā esošas noteiktas uzturvielas vai metabolītus (piemēram, fenilketonūrijas, hroniskas nieru mazspējas gadījumā);
  • pacientiem ar citām medicīniski noteiktām uztura prasībām, kuru uztura režīmu nevar izstrādāt, tikai pārveidojot parasto uzturu (piemēram, pastāv paaugstināta vajadzība pēc olbaltumvielām pacientiem pirmsoperācijas vai pēcoperācijas periodā, pacientiem ar smagām brūcēm, apdegumiem vai izgulējumiem).

 

Patlaban prasības šāda veida produktiem ir noteiktas Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 360 “Prasības diētiskajai pārtikai cilvēkiem ar veselības traucējumiem un tās papildu marķējumam” (Noteikumi Nr. 360). Sakarā ar Regulas 2016/128 prasību tiešo piemērošanu, no 2019. gada 22.februāra Noteikumi Nr.360 tiek piemēroti tikai attiecībā uz diētisko pārtiku, kas izstrādāta uztura vajadzību apmierināšanai zīdaiņiem ar veselības traucējumiem.  Noteikumi Nr. 360 tiks atzīti par spēku zaudējušiem ar 2020. gada 22. februāri.

  • Publicēts:
    21.01.2019