Atgādinājums kravu pārvadātājiem par precēm, kuras nevar ievest caur RKP Silene, Latvijas pasts un Liepājas osta

Atgādinām, ka no 2019. gada 14. decembra, saistībā ar Oficiālās kontroles Regulā 2017/625 noteiktajām prasībām attiecībā uz robežkontroles punktiem (RKP), caur kuriem var ievest  ne-dzīvnieku izcelsmes produktus, kam noteikti piesardzības pasākumi, ir notikušas izmaiņas.
 
Saldētus vai atdzesētus ne-dzīvnieku izcelsmes pārtikas un barības sūtījumus, kuriem noteikta oficiālo kontroļu pagaidu pastiprināšana, ārkārtas pasākumi, vai nosacījumi ievešanai  Eiropas Savienībā, nevar  ievest  caur PVD robežkontroles punktiem (RKP) “Silene”, “Latvijas pasts” un “Liepājas osta”. 
     
Oficiālo kontroļu pagaidu pastiprināšana, ārkārtas pasākumi un  nosacījumi ne-dzīvnieku izcelsmes  pārtikas un barības ieviešanai noteikti vairākos normatīvajos aktos:
 
  • Regulā 2019/1793  -  dažādiem produktiem no dažādām trešajām valstīm, dēļ piesārņojuma riska uz aflatoksīniem, pesticīdiem, Salmonellu, sulfītiem un tml.;
  • Regulā 2020/1158 - attiecībā uz visiem sēņu (izņemot kultivētas sēnes) , savvaļas dzērveņu, melleņu un citu Vaccinium ģints augļu un atvasinātu produktu sūtījumiem no Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas un citām trešajām valstīm, attiecībā uz radioaktīvo piesārņojuma līmeni;
  • Regulā 2016/6 – dažādiem produktiem, piemēram, košiaburas  un bambusa dzinumiem, sēnēm, hurmai no Japānas, attiecībā uz radioaktīvo piesārņojuma līmeni;
  • Lēmums 2011/884 – rīsiem un rīsus saturošiem produktiem no Ķīnas, attiecībā uz  neatļautu ĢMO klātbūtni.
Aktualitātēm var sekot līdzi ES tiesību aktu piekļuves vietnē EUR-Lex.
 
Tāpat 2021. gada 1. janvārī stājas spēkā  Regulas 2018/848 nosacījumi, kas paredz, ka arī  bioloģiskās lauksaimniecības produkti tiks kontrolēti pirmajā ES ievešanas RKP, nevis ES galamērķa valstī (kā tas ir pašlaik).
 
Aicinām par sūtījumiem atbildīgos operatorus pirms sūtījuma ievešanas, pārliecināties, vai attiecīgo sūtījumu  ir atļauts ievest caur plānoto  ES RKP un izvēlēties ievešanai tikai tos ES RKP, kas atrodami visu dalībvalstu RKP sarakstā, kuru ES Komisija publicē ŠEIT.
 
Papildus informācija ŠEIT.
  • Publicēts:
    30.10.2020