Atjaunota Baltijas valstu veterināro zāļu iepakojuma procedūra

Lai uzlabotu veterināro zāļu marķējuma maketa izveidi vairākās valodās un Baltijas valstu iepakojuma procedūru, kas izveidota 2016. gada 21. novembrī, Baltijas valstu kompetentās iestādes - Igaunijas Zāļu aģentūras, Latvijas Pārtikas un veterinārā dienesta un Lietuvas Nacionālā pārtikas un veterinārā riska novērtēšanas institūta vadītāji 2018. gada augustā parakstīja procedūrā un vadlīnijās veiktos uzlabojumus un izmaiņas.

 

Vadlīnijās ir izklāstīti pamatprincipi, kā arī noteiktas konkrētas prasības Baltijas valstu vienotam iepakojumam.

 

Procedūras mērķis ir nodrošināt marķējuma teksta saskaņošanu, kas ir priekšnoteikums Baltijas valstu vienota veterināro zāļu iepakojuma izveidei.

 

Procedūras laikā reģistrācijas apliecības īpašnieks (turētājs) sazināsies tikai ar vienas Baltijas valsts kompetento iestādi (atsauces Baltijas valsts), kura pārstāvēs pārējās iesaistītās Baltijas valstu kompetentās iestādes iepakojuma procedūrā.

 

Kontaktinformācija:

 

 

Baltijas valstu veterināro zāļu iepakojuma procedūra un vadlīnijas 

  • Publicēts:
    23.10.2018