Biedrības “Zaļā brīvība” izmeklētās tējas patērētāju veselību neapdraud

Nevienā no tējas paraugiem, kurus biedrība “Zaļā brīvība” nosūtīja laboratoriskai izmeklēšanai uz pesticīdu atliekvielām, nav pārsniegtas pieļaujamās pesticīdu atliekvielu normas. Tas nozīmē, ka neviena no šīm tējām neapdraud patērētāju veselību, šādu secinājumu ir izdarījis Pārtikas un veterinārais dienests, iepazīstoties ar izmeklēto tēju testēšanas pārskatiem.

 

Ņemot vērā publiski izskanējušo informāciju, ka vairākās populāru zīmolu tējās ir konstatēti pesticīdi, kā arī patērētāju bažas par iespējamo šo tēju kaitējumu veselībai, PVD lūdza biedrībai “Zaļā brīvība” iespēju iepazīties ar testēšanas pārskatiem.

 

Izpētot testēšanas pārskatus, eksperti konstatēja, ka biedrība, interpretējot iegūto testēšanas rezultātu, nav ņēmusi vērā Eiropas Komisijas vadlīnijas pesticīdu testēšanas rezultātu izvērtēšanai, ar kuru palīdzību kompetentā uzraudzības iestāde konstatē, vai attiecīgā atliekviela konkrētajā paraugā pārsniedz pieļaujamo normu un var kaitēt patērētāju veselībai. Šīs vadlīnijas nav saistošas sabiedriskajām organizācijām, taču kompetentā uzraudzības iestāde tikai šādā veidā var izdarīt secinājumus un veikt korektīvās darbības.

 

PVD eksperti secināja, ka nevienā no izmeklētajiem tējas paraugiem nav pārsniegta pieļaujamā pesticīdu atliekvielu norma. PVD par to informēja arī biedrību “Zaļā brīvība”.

 

Pesticīdu normas Eiropas Savienībā nosaka EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) NR. 396/2005 (2005. gada 23. februāris), ar ko paredz maksimāli pieļaujamos pesticīdu atlieku līmeņus augu un dzīvnieku izcelsmes pārtikā un barībā.

  • Publicēts:
    02.02.2018