Dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu sūtījumiem jauns tirdzniecības dokuments

No 2019. gada 31. decembra dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, sūtījumiem Latvijas teritorijā vai uz citu Eiropas Savienības (ES) dalībvalsti jānodrošina ES noteiktais blakusproduktu tirdzniecības dokuments atbilstoši Regulas (ES) Nr.142/2011 17.panta nosacījumiem, to paredz izmaiņas Ministru kabineta noteikumos Nr. 275 “Prasības tādu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam”
 
Tirdzniecības dokumenta aktuālā forma pieejama  Regulas (ES) Nr.2019/1084 pielikumā.
 
Jāpiebilst, ka arī pēc 2019.gada 31.decembra, Latvijas teritorijā transportējot dzīvnieku līķus, par kuru savākšanu, transportēšanu, pārstrādi un likvidēšanu ir paredzēts saņemt valsts atbalstu (subsīdijas),  paliek spēkā dzīvnieku līķu savākšanas un transportēšanas pavaddokuments, kā noteikts Ministru kabineta noteikumos Nr. 1524 “Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai” 108. punktā
  • Publicēts:
    26.11.2019