INFORMĀCIJA PAR PAGĀJUŠAJĀS NEDĒĻAS (06.05. – 12.05.) SANITĀRĀS ROBEŽINSPEKCIJAS KONTROĻU REZULTĀTIEM

Pārtikas un veterinārā dienesta Sanitārā robežinspekcija pagājušajā nedēļā pārbaudījusi 3 683 importa, 217 eksporta un 1 397 tranzīta kravas.

Grib ievest kāpostus ar nitrātiem

PVD Sanitārā robežinspekcija nav ielaidusi Latvijā 15 tonnas Ukrainas galviņkāpostu, jo tajos ir paaugstināts nitrātu daudzums.

Sanitārie robežinspektori konstatēja, ka kāpostu kvalitāti apliecinošajos dokumentos norādītais nitrātu daudzums ir teju uz pusi lielāks par Latvijā pieļaujamo.

Dokumentā rakstīts, ka šajos kāpostos ir 1 600 miligramu nitrātu uz kilogramu, taču Latvijā pieļaujamais daudzums ir 900 miligrami uz kilogramu.

Kāpostu krava Latvijā nav ielaista un nosūtīta atpakaļ uz Ukrainu.

Savukārt atpakaļ uz Zviedriju nosūtīti 4 kubikmetri ēvelētu priedes dēļu, jo to pārvadātājs nav varējis uzrādīt fitosanitāro sertifikātu.

Pastiprināti pārbauda kartupeļus

PVD Sanitārā robežinspekcija līdz laboratorisko izmeklējumu rezultātu saņemšanai aizturējusi 5 kartupeļu kravas, kas vestas no Dānijas, Beļģijas, Zviedrijas un Polijas.

Divām kartupeļu kravām noņemti paraugi un nosūtīti laboratoriskajiem izmeklējumiem uz pesticīdu atliekvielām, bet trim kravām – uz gaišo gredzenpuvi. Četru kravu rezultāti bija negatīvi un kravas Latvijā ielaistas, bet viena kartupeļu krava vēl gaida izmeklējumu rezultātus.

Savukārt viena no Dānijas vesta kartupeļu krava aizturēta iztrūkstošu pavaddokumentu dēļ. Taču pēc to uzrādīšanas krava Latvijā ielaista.

Iztrūkstošu dokumentu dēļ aizturēta arī dzīvnieku barības krava no Polijas, lopbarības piedevu krava no Vācijas, linsēklu krava no Nīderlandes, olu pulvera krava no Zviedrijas un zivju miltu krava no Brazīlijas. Pēdējās trīs pagaidām Latvijā nav ielaistas un atrodas muitas noliktavā.

Iznīcināšanai nosūtītas alus krava no Čehijas un medikamentu krava no Izraēlas, jo tām abām bija beigušies derīguma termiņi.

Cūkgaļu ieved mazāk, cūkas vairāk

Pagājušajā nedēļā Latvijā brīvam apgrozījumam ievestas 1 863 dzīvas cūkas, kas, salīdzinājumā ar aizpagājušo nedēļu, ir par 370 cūkām vairāk.

1 220 cūkas ievestas no Igaunijas, bet 643 – no Lietuvas.

Vairāk ievesti arī dzīvi liellopi. Pagājušajā nedēļā Latvijā ievesti 206 liellopi, kas ir par 10 liellopiem vairāk nekā aizpagājušajā nedēļā.

163 liellopi ievesti no Igaunijas, bet 43 no Lietuvas.

Savukārt cūkgaļa ievesta mazāk. Ja aizpagājušajā nedēļā Latvijā brīvam apgrozījumam ieveda 117 tonnas cūkgaļas, tad pagājušajā nedēļā ievestas 107 tonnas, kas ir par 10 tonnām mazāk. Cūkgaļa ievesta no Igaunijas, Lietuvas un Spānijas.

Arī liellopu gaļas imports pagājušajā nedēļā samazinājies. Ja aizpagājušajā nedēļā Latvijā ieveda 58 tonnas liellopu gaļas, tad pagājušajā nedēļā ievestas 30 tonnas liellopu gaļas, kas ir par 28 tonnām mazāk. Liellopu gaļa ievesta no Lietuvas.

Gurķus ieved vairāk

Pagājušajā nedēļā Latvijā brīvam apgrozījumam ievestas 129 tonnas gurķu, kas ir par 38 tonnām vairāk nekā aizpagājušajā nedēļā, kad Latvijā ieveda 91 tonnu gurķu.

Gurķi Latvijā ievesti no Lietuvas, Nīderlandes, Spānijas un Igaunijas.

Savukārt tomāti, kartupeļi un burkāni ievesti mazāk.

Pagājušajā nedēļā Latvijā ievestas 304 tonnas tomātu. Tas ir par 44 tonnām mazāk nekā aizpagājušajā nedēļā. Tomāti ievesti no Spānijas, Turcijas, Nīderlandes un Lietuvas.

Kartupeļu imports samazinājies no 607 tonnām aizpagājušajā līdz 419 tonnām pagājušajā nedēļā, bet burkānu imports no 72 tonnām aizpagājušajā līdz 61 tonnai pagājušajā nedēļā. Kartupeļi Latvijā ievesti no Spānijas, Dānijas, Beļģijas, Vācijas, Itālijas, Polijas un Francijas, bet burkāni no Nīderlandes, Igaunijas un Itālijas.

  • Publicēts:
    14.05.2002