INFORMĀCIJA PAR PAGĀJUŠAJĀS NEDĒĻAS (13.05. – 19.05.) SANITĀRĀS ROBEŽINSPEKCIJAS KONTROĻU REZULTĀTIEM

Pārtikas un veterinārā dienesta Sanitārā robežinspekcija pagājušajā nedēļā pārbaudījusi 3 921 importa, 238 eksporta un 1 552 tranzīta kravas.

Grib ievest vecas brētliņas

PVD Sanitārā robežinspekcija nav ielaidusi Latvijā 24 tonnas vecu brētliņu, kuras caur Rīgas ostas centrālo kontroles punktu gribēja ievest no ASV.

Pārbaudot brētliņu pavaddokumentus un marķējumus, robežinspektori konstatēja, ka brētliņas ražotas 1999. gada beigās un tās bija jāizlieto jau pirms diviem gadiem – 2000. gadā.

PVD Sanitārā robežinspekcija vecās brētliņas nosūtījusi atpakaļ uz ASV.

Neielaiž putnu gaļu

PVD Sanitārā robežinspekcija nav ielaidusi Latvijā un nosūtījusi atpakaļ uz Beļģiju 22 tonnas putnu gaļas, jo tā bijusi sasaldēta pārlieku ilgi.

Robežinspektori, pārbaudot gaļas pavaddokumentus, konstatēja, ka tā sasaldēta nevis 9 mēnešus, kas ir pieļaujamais sasaldēšanas laiks, bet gan 12 mēnešus.

Putnu gaļa no Latvijas izvesta.

Pārbauda kartupeļus

PVD Sanitārā robežinspekcija noņēmusi paraugus no četrām Nīderlandes kartupeļu kravām un nosūtījusi laboratoriskajiem izmeklējumiem uz pesticīdu atliekvielām.

Trīs kravas, pēc laboratorisko izmeklējumu rezultātu saņemšanas, Latvijā ielaistas, jo rezultāti izrādījās negatīvi. Viena kartupeļu krava joprojām gaida rezultātus.

Vēl robežinspektori noņēmuši paraugus vienai Polijas kartupeļu kravai un nosūtījuši izmeklējumiem uz gaišo gredzenpuvi, taču arī šo analīžu rezultāts bija negatīvs un kartupeļi Latvijā ielaisti.

Pagājušajā nedēļā pieaudzis dārzeņu imports

Lai arī  PVD Sanitārās robežinspekcijas dati liecina, ka aprīlī dārzeņu imports samazinājies, pagājušajā nedēļā dārzeņi ievesti vairāk nekā aizpagājušajā.

Pēc PVD Sanitārās robežinspekcijas operatīvajiem datiem, pagājušajā nedēļā Latvijā brīvam apgrozījumam ievestas 574 tonnas tomātu, kas ir par 270 tonnām vairāk nekā aizpagājušajā nedēļā, 192 tonnas gurķu, kas ir par 63 tonnām vairāk nekā aizpagājušajā nedēļā un 636 tonnas kartupeļu, kas ir par 217 tonnām vairāk nekā aizpagājušajā nedēļā.

Savukārt burkānu imports sarucis no 61 tonnas aizpagājušajā līdz 59 tonnām pagājušajā nedēļā.

Ieved vairāk cūkas

Pagājušajā nedēļā Latvijā brīvam apgrozījumam ievestas 2 322 dzīvas cūkas, kas, salīdzinājumā ar aizpagājušo nedēļu, kad Latvijā ieveda 1 863 cūkas, ir par 459 cūkām vairāk. Cūkas ievestas no Igaunijas un Lietuvas.

Vairāk ievesta arī cūkgaļa. Ja aizpagājušajā nedēļā Latvijā ieveda 107 tonnas cūkgaļas, tad pagājušajā nedēļā ievestas 116 tonnas, kas ir par 9 tonnām vairāk. Vēl pagājušajā nedēļā ievesta 31 tonna liellopu gaļas, kas ir par vienu tonnu vairāk nekā aizpagājušajā nedēļā.

Dzīvi liellopi ievesti mazāk. Ja aizpagājušajā nedēļā Latvijā ieveda 206 liellopus, tad pagājušajā nedēļā ievesti 135 liellopi, kas ir par 71 mazāk.

  • Publicēts:
    21.05.2002