INFORMĀCIJA PAR PAGĀJUŠĀS NEDĒĻAS (15.O7.-21.07) SANITĀRĀS ROBEŽINSPEKCIJAS KONTROĻU REZULTĀTIEM

Pārtikas un veterinārā dienesta Sanitārā robežinspekcija pagājušajā nedēļā pārbaudījusi 3468 importa, 128 eksporta un 2135 tranzīta kravas.

            Pagājušajā nedēļā palielinājies liellopu gaļas imports

Pagājušajā nedēļā palielinājies Latvijā brīvam apgrozījumam ievestās liellopu gaļas imports, taču samazinājies ievestās cūkgaļas daudzums.

Ja aizpagājušā nedēļā Latvijā brīvam apgrozījumam tika ievestas 52 tonnas liellopu gaļas, tad pagājušajā nedēļā ieveda par 36 tonnām liellopu gaļas vairāk, kas kopskaitā ir 88 tonnas.

Pagājušajā nedēļā  par 49 tonnām samazinājies ievestās cūkgaļas daudzums. Ja aizpagājušā nedēļā Latvijā ieveda  269 tonnas cūkgaļas, tad pagājušajā nedēļā ievestās cūkgaļas daudzums bija 220 tonnas.

Toties pagājušā nedēļā Latvijā ir ievests vairāk dzīvu cūku. Ievesto cūku skaits, salīdzinājumā ar aizpagājušo nedēļu ir pieaudzis par 762 dzīvām cūkām vairāk, kas kopskaitā sastāda 2 460 dzīvas ievestās cūkas.

Nedaudz samazinājies Latvijā ievesto dzīvo liellopu skaits. Ja aizpagājušā nedēļā Latvijā ieveda 212 dzīvus liellopus, tad pagājušajā nedēļā ieveda par 71 liellopu mazāk jeb tikai 141 dzīvu liellopu.

            Samazinājies Latvijā ievesto dārzeņu imports, bet palielinājies augļu imports

PVD Sanitārās robežinspekcijas dati liecina, ka pagājušajā nedēļā samazinājies Latvijā brīvam apgrozījumam ievesto burkānu, kartupeļu un tomātu daudzums.

Pagājušajā nedēļā Latvijā ievestas tikai 5 tonnas burkānu, kas salīdzinājumā ar aizpagājušo nedēļu, kad ieveda 147 tonnas burkānu, ir par 142 tonnām mazāk.

Samazinājies arī ievesto kartupeļu daudzums. Ja aizpagājušajā nedēļā Latvijā ieveda 96 tonnas kartupeļu, tad pagājušajā nedēļā ieveda tikai 17 tonnas kartupeļu, kas salīdzinājumā ir par 79 tonnām mazāk.

Tāpat  ir samazinājies ievesto tomātu daudzums. Pagājušajā nedēļā Latvijā brīvam apgrozījumam ieveda 442 tonnas tomātu, kas salīdzinājumā ar aizpagājušo nedēļu, kad ieveda 496 tonnas tomātu, ir par 54 tonnām mazāk.

Nedaudz palielinājies ievesto gurķu daudzums. Pagājušājā nedēļā Latvijā brīvam apgrozījumam tika ievestas 133 tonnas gurķu, kas salīdzinot ar aizpagājušo nedēļu ir par 14 tonnām vairāk, kad ieveda 119 tonnas gurķu.

Pagājušajā nedēļā trīsreiz palielinājies ievesto zemeņu daudzums. Ja aizpagājušājā nedēļā Latvijā bija ievesti tikai 756 kg zemeņu, tad pagājušajā nedēļā tie jau bija 3 039 kg, kas ir par 2 273 kg zemeņu vairāk.

Pagājušajā nedēļā Latvijā brīvam apgrozījumam ievestas arī 999 tonnas arbūzu, 280 tonnas persiku un nektarīnu, kā arī 86 tonnas aprikozes.

Pagājušajā nedēļā Sanitārā robežinspekcija ir atgriezusi uz eksportētājvalsti  9 kravas

Pagājušājā nedēļā uz eksportētājvalsti ir atgrieztas 9 kravas, kurās bija bērnu pārtika, saldēta liellopu gaļa, augu tauki un augu eļļa, kā arī cepumi.

PVD Sanitārās robezinspekcijas inspektori pārbaudot kravas konstatēja, ka produkti neatbilst dokumentā norādītajam, ka nav preces drošumu apliecinošo dokumentu, ka ir neapmierinoši identitātes kontroles rezultāti, kā arī konteineri ir  bez temperatūras režīma kontroles un tiem nav orģinālā veterinārā sertifikāta.

Pagājušajā nedēļā ir arī aizturētas 7 kravas iztrūkstošu vai neatbilstošu dokumetu dēļ. Piecas kravas līdz dokumentu precizēšanai atrodas muitas noliktavās, bet divas kravas pēc negatīvu laboratorisko rezultātu saņemšanas un pareizi aizpildīta veterinārā sertifikāta ir ievestas Latvijā.

  • Publicēts:
    24.07.2002