INFORMĀCIJA PAR PAGĀJUŠĀS NEDĒĻAS (22.07. – 28.07.) SANITĀRĀS ROBEŽINSPEKCIJAS KONTROĻU REZULTĀTIEM

Pārtikas un veterinārā dienesta Sanitārā robežinspekcija pagājušajā nedēļā pārbaudījusi 3 288 importa, 187 eksporta un 2 204 tranzīta kravas.

Pagājušajā nedēļā pieaudzis arbūzu imports

PVD Sanitārās robežinspekcijas dati liecina, ka pagājušajā nedēļā pieaudzis ievesto arbūzu, kā arī persiku un nektarīnu imports.

Ja aizpagājušajā nedēļā Latvijā brīvam apgrozījuma tika ievestas 999 tonnas arbūzu, tad pagājušajā nedēļā ieveda jau 1 668 tonnas arbūzu, kas ir par 669 tonnām vairāk. Lielākais daudzums arbūzu ir ievests no Ungārijas – 716 tonnas, no Krievijas 514 tonnas un no Ukrainas 143 tonnas. Vēl arbūzi Latvijā ir ievesti no Itālijas, Lietuvas, Nīderlandes, Īrijas un Uzbekijas.

Palielinājies ir arī ievesto persiku un nektarīnu daudzums. Pagājušajā nedēļā Latvijā ieveda 502 tonnas minēto augļu, kas salīdzinājumā ar aizpagājušo nedēļu, kad Latvijā ieveda 280 tonnas, ir par  222 tonnām vairāk. Lielākās nosūtītājvalstis:  Spānija – 203 tonnas, Nīderlande 103 tonnas, Itālija 79 tonnas, Grieķija 75 tonnas.

Pagājušajā nedēļā divreiz ir samazinājies ievesto aprikožu daudzums. Ja aizpagājušajā nedēļā Latvijā brīvam apgrozījumam ieveda 88 tonnas aprikožu, tad pagājušajā nedēļā tikai 44 tonnas. Aprikozes Latvijā brīvam tirgum ievestas no Nīderlandes, Turcijas un Francijas.

Pagājušajā nedēļā Latvijā ievesti tikai 240 kilogrami zemeņu.

Pagājušajā nedēļā Latvijā nav ievesti kartupeļi

Pagājušajā nedēļā Latvijā brīvam apgrozījuma nav ievesti kartupeļi – liecina PVD Sanitārās robežinspekcijas dati.

Samazinājies arī ievesto tomātu daudzums. Ja aizpagājušajā nedēļā Latvijā ieveda 442 tonnas tomātu, tad pagājušajā nedēļā ieveda par 82 tonnām mazāk, kas kopumā sastāda 360 tonnas ievesto tomātu. Visvairāk tomātu pagājušajā nedēļā ievests no Lietuvas – 288 tonnas, 22 tonnas ievestas no Nīderlandes, 20 tonnas no Polijas.

Nedaudz ir samazinājies ievesto gurķu daudzums. Pagājušajā nedēļā Latvijā brīvam apgrozījumam ievestas 127 tonnas gurķu, kas ir par 5 tonnām mazāk nekā aizpagājušajā nedēļā, kad Latvijā ieveda 133 tonnas gurķu. Gurķi Latvijā ievesti no Lietuvas, Polijas un Nīderlandes.

Par 5 tonnām ir palielinājies ievesto burkānu daudzums. Ja aizpagājušajā nedēļā Latvijā ieveda 23 tonnas burkānu, tad pagājušajā nedēļā ievesto burkānu daudzums ir 28 tonnas. 22 tonnas burkānu Latvijā ir ievests no Beļģijas, bet 6 tonnas no Nīderlandes.

Palielinājies ievestās cūkgaļas, taču samazinājies ievestās liellopu gaļas daudzums

Pagājušajā nedēļā par vairāk nekā 77 tonnām pieaudzis Latvijā brīvam tirgum ievestās cūkgaļas daudzums.

Ja aizpagājušajā nedēļā ieveda 220 tonnas cūkgaļas, tad pagājušajā nedēļā ievestās cūkgaļas daudzums ir par 77 tonnām vairāk, kas kopumā sastāda 297 tonnas ievestās cūkgaļas. Cūkgaļa Latvijā ievesta no Igaunijas 125 tonnas, no Lietuvas 84 tonnas, no Polijas 64 tonnas un no Vācijas 21 tonna.

Latvijā brīvam tirgum ievestās liellopu gaļas daudzums pagājušajā nedēļā ir samazinājies par 24 tonnām. Ja aizpagājušajā nedēļā ieveda 88 tonnas liellopu gaļas, tad pagājušajā nedēļā tikai 64  tonnas liellopu gaļas. Minētais liellopu gaļas daudzums Latvijā ievests no Lietuvas.

Neatbilstošu dokumentu dēļ aiztur kravas

Pagājušā nedēļā Sanitārās robežinspekcijas inspektori ir aizturējuši 11 kravas, kurām ir bijuši neatbilstoši pavaddokumenti, nav bijušas ievešanas atļaujas, kā arī kravām nav bijuši kvalitātes dokumenti.

Pēc papilddokumentu uzrādīšanas Latvijā ievestas četras kravas, bet pārējās kravas atrodas muitas uzraudzībā līdz dokumentu sakārtošanai. Tā, piemēram, tomātu kravai no Rumānijas tiek veiktas analīzes, kravai no Vācijas ar cūkgaļu nav norādīts hormonu saturs.

Par neatbilstošām Latvijas Republikas prasībām ir bijušas divas kravas. Atgriezts pasta sūtījums uz ASV ar medikamentiem, jo privātpersonām medikamenti pasta sūtījumos ir aizliegti. Savukārt uz Īriju ir atgriezta krava ar putnu gaļu, kurai bija pārkāpti transportēšanas noteikumi – nebija ievērots temperatūras režīms. Krava šobrīd atrodas Rīgas ostā un tās īpašnieks pieņems lēmumu vai kravu atgriezt Īrijā vai iznīcināt tepat Latvijā.

  • Publicēts:
    30.07.2002