Informācija par veterināro zāļu realizācijas apgrozījumu Latvijā 2017. gada pirmajā pusgadā

Pārtikas un veterinārais dienests ir apkopojis licencēto veterināro zāļu lieltirgotavu un ražotāju iesniegtos pārskatus par Latvijā izplatīto un no valsts izvesto un eksportēto veterināro zāļu realizāciju 2017. gada 1.pusgadā. Statistikas dati liecina, ka 2017. gada 1.pusgadā veterināro zāļu tirgū bija iesaistīti 26 uzņēmumi, no kuriem 24 licencētas veterināro zāļu lieltirgotavas, viens veterināro zāļu ražotājs un viena cilvēkiem paredzēto zāļu lieltirgotava ar speciālās darbības veidu – veterināro zāļu izplatīšana.

 

Kopš 2010. gada veterināro zāļu tirgū iesaistīto uzņēmumu apgrozījums gada pirmajā pusē ir gandrīz divkāršojies - no 3,4 milj. EUR 2010. gada 1.pusgadā uz 6,4 milj. EUR 2017. gada 1.pusgadā.  Spriežot pēc veterināro zāļu realizācijas apgrozījuma 2017. gada 1.pusgadā, visvairāk zāles realizētas dzīvnieku īpašniekiem, kuri iekļauti Pārtikas un veterinārā dienesta apstiprinātajā personu sarakstā, kas nenodarbojas ar veterinārmedicīnisko praksi, bet iegādājas veterinārās zāles tieši no lieltirgotavas savas darbības nodrošināšanai. Sīkāk analizējot datus par dzīvnieku īpašniekiem, kuri saņēmuši veterinārās zāles savas darbības nodrošināšanai, visvairāk zāles realizētas liellopu un cūku turētājiem.

 

Veterināro zāļu tirgū iesaistīto uzņēmumu kopējais realizācijas apgrozījums 2017. gada 1.pusgadā Latvijā un ārpus Latvijas bija 7 607 362 EUR. Latvijas tirgū realizācijas apgrozījums bija 6 351 496 EUR, ārpus Latvijas – 1 255 865 EUR.

 

Statistikas dati par veterināro zāļu izplatīšanu 2017. gada pirmajā pusgadā

  • Publicēts:
    29.08.2017