Ja apjoms ir neliels, bērzu un kļavu sulu tirgotājiem nav jāreģistrējas PVD

Klāt sulu tecināšanas laiks, tāpēc Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) atgādina, ka bērzu un kļavu sulas, ja tās tiek izplatītas nelielos apjomos, drīkst tirgot bez reģistrēšanās PVD.
 
Bērzu un kļavu sula ir svaiga nepasterizēta sula, kurai var būt pievienotas rozīnes, augu daļas, cukurs un medus. Bērzu un kļavu sulu iegūšanu (ražošanu) un tirdzniecību nelielos apjomos regulē Ministru kabineta 2010. gada 1. jūnija noteikumi Nr. 499 „Higiēnas prasības augu izcelsmes produktu primārajai ražošanai un tiešajai piegādei galapatērētājam nelielā apjomā”. 
 
Noteikumos noteiktas higiēnas prasības sulu iegūšanai, sulu daudzuma uzskaites, iepakošanas un marķēšanas prasības, kā arī pielikumā norādīts sulu piegādes apjoms – 300 kg gadā.
 
Sulu ražotājam:
 
 • Jānodrošina pārdotās sulas uzskaite, dokumentējot informāciju par produkta apjomu, ieguves vietu un laiku. 
 • Sulas jāiepilda vienreizlietojamā iepakojumā, kurš atļauts saskarei ar pārtiku, vai tīros stikla traukos. 
 • Marķējuma etiķetē jānorāda tirdzniecības nosaukums "Bērzu sula" vai "Kļavu sula", pievienotās sastāvdaļas, tilpums, derīguma termiņš ("Izlietot līdz"), uzglabāšanas apstākļi un produkta ražotāja nosaukums vai vārds, uzvārds un adrese. 
 
Mazumtirdzniecības uzņēmums, pieņemot produktus izplatīšanai:
 
 • reģistrē informāciju par produktu, tā apjomu, ieguves vietu, piegādes datumu un produktu ražotāju.
 
PVD nekontrolē sulu ražošanu nelielos apjomos, bet aizdomu un sūdzību gadījumos tirdzniecības vietās drīkst pieprasīt informāciju par sulu ražotāju un sulu uzskaites dokumentus.
 
Patērētājiem, pirms sulu iegādes, iesakām novērtēt:
 
 • vai uzticaties sulu pārdevējam;
 • vai ir pieejama informācija par sulu ražotāju;
 • kādos traukos ir iepildītas sulas;
 • vai ir nodrošināts marķējums. 
 
Gadījumos, ja sulas tiek piedāvātas degustācijai, pārdevējam ir jābūt nodrošinātam ar vienreizlietojamajām glāzītēm un jāievēro degustācijas noteikumi.
 
Derīguma termiņa noteikšana
 
Ministru kabineta 2010. gada 1. jūnija noteikumu Nr. 499 „Higiēnas prasības augu izcelsmes produktu primārajai ražošanai un tiešajai piegādei galapatērētājam nelielā apjomā” 11.2. apakšpunkts un 13.punkts paredz, ka bērzu sulai norāda galīgo derīguma termiņu – „Izlietot līdz”.
 
Par pārtikas kvalitāti un nekaitīgumu, kā arī par izplatāmās pārtikas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām un uzņēmuma deklarētajām prasībām, saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma 7. pantu, ir atbildīgs pats pārtikas uzņēmums. 
 
Codex Alimentarius standarts definē derīguma termiņu kā laika posmu, kurā produkts specifiskajā uzglabāšanas temperatūrā, un, ja nepieciešams, noteiktos apstākļos un tehnoloģiskās apstrādes laikā, nemaina savu mikrobioloģisko drošumu un piemērotību uzturam. 
 
Bērzu vai kļavu sulu ražotājam, tāpat kā citiem pārtikas produktu ražotājiem, pašam jānosaka iegūto/ražoto sulu derīguma termiņš, kā arī jānodrošina, ka lietošanai gatavais produkts ir kvalitatīvs un nekaitīgs visa tā derīguma termiņa laikā.
 
Derīguma termiņu produkta ražotājs var noteikt eksperimentāli, izmantojot savu pieredzi un ņemot vērā produkta sastāvu, tehnoloģisko procesu, iesaiņošanas un uzglabāšanas apstākļus, kā arī var izmantot zinātniskajās atziņās sniegto informāciju par produktu. 
 • Publicēts:
  19.03.2021